Baş səhifə » Maraqlı məqalələr

Əsl zahidlik nümunəsi.

Səhabə və Tabiin nəsli.


Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 704 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 04.05.2013

Ibn Qəyyum (rahimahullah) dedi :
"Əgər qulu səhər və axşam Tək olan Allahdan başqa heç nə maraqlandırmırsa, o zaman Allah onun bütün ehtiyaclarnı üzərinə götürər və onu bundan məşğul edənlərin isə hamısından uzaqlaşdırar.Və Allah onun qəlbini Özünü sevgi üçün , dilinin Onu zikr etmək üçün və əzalarını Ona itaət üçün azad edər..."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 626 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 01.05.2013

Uca Allahın Peyğəmbər arvadlarına:

"Onlar ərlərinə xəyanət etdilər"

ifadəsinin təfsiri.


"...Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan (Allahın әzabından) heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara: "Girənlərlə birgə ikiniz də oda (Cәhәnnәmә) girin!”– deyildi.."


(Tәhrim, 10)
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 657 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 27.04.2013

Sual:

Quranı pul qarşılığında oxumaq barədə hökm nədir?


Quran əzbərləmə müsabiqələrində götürülən hədiyyələrin hökmü nədir?

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 742 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 26.04.2013

Bismilləəh

Əzəmətli kitab olan - Quranı başa düşərək əzbərləmək istəyənlər üçün azəricə
"Qurani Kərimin sözbə-söz tərcüməsi"

İnşəə Allah faydalı olar!
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 5673 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 19.04.2013

92 yaşlı belçikalı Nur nənə:

"Mən İslama bu qədər gec gəldiyimə, bu qədər illəri İslamsız yaşadığıma  üzülürəm.Əslində mən İslamı qəbul etdiyim 2010-cu ildə doğuldum.Bu mənim əsil həyatımdır.Keçmiş isə artıq itirilib və yaddan çıxdı
"
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 957 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 15.03.2013

Yaxın günlərdə işıq üzü görəcək «Studies in Religion» jurnalında Kanada alimləri

Tereza Ana barəsində maraqlı və təəccübləndirici araşdırma çap ediblər.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 673 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 03.03.2013

Qa­mət Sü­ley­ma­nov:

"Mən ra­dikal­la­ra qar­şı­yam, ona gö­rə də mə­ni vur­maq is­tə­yir­di­lər”

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1192 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 25.02.2013

Şeyx İbn Useymin

"Təsadüf" kəliməsi haqqında:

"Bu kəlimədə bir yanlışlıq yoxdur, bu hamıya məlum olan məsələdir. Bunun kimi ifadələr hədislərdə varid olmuşdur..."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 726 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 04.02.2013

Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu:

"Ümmətimdən bir tayfa Allahın əmri yetişənədək DAİMA haqq üzərində olaraq qələbə çalacaqlar, müxalif olanların da onlara bir zərəri toxunmayacaqdır».

(İbn Macə 3952, 4087. əl-Albani səhih hesab etmişdir)
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 535 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 01.02.2013


20-25 il dəvət müddətində heç bir məzhəb bu qədər camaat toplaya bilmədi. Hələ təzyiqlər, şayiələr, yalanlar, böhtanların yaydıqlarını da nəzərə alın. Bu yalanlar olmasaydı düşünün görün nə olardı. Etiraf eləmək lazımdır ki, hazırda sünnə məscidlərində, məscidi dolduranların 90 faizi sələfilərdir.

Bizim dəvət qəbul edilməsəydi bu sayda adam olardımı? Onlar məscidə allah rizası, axirəti qazanmaq üçün gəlirlər. Daha biz onları çağırmırıq, pula görə gəlmirlər. Əslində bu fikri yayanlar cəmiyyətdə belə fikir formalaşdırmaq istəyirlər ki, sələfilik burada qəbul edilməyib. Bu yalandır. Sələfilik burada geniş yayılıb.


Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1998 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 24.01.2013

"Əhli Sünnə camaatı iman gətirir ki, onlara Allahdan sonra ən sevimli kimsə Peyğəmbərdir (ona Allahın salamı və salavatı olsun).
Əhli Sünnəyə ən sevimli olan Allahdır, sonra bəşər övladları içində isə onlara ən sevimli olanı Peyğəmbərdir (ona Allahın salamı və salavatı olsun). Sonra bizim digər peyğəmbərlərdir. Biz də Əhli Sünnə olaraq onların yolu ilə gedirik.
(Şeyx ağlayaraq) Allah şahiddir ki..."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 899 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 23.01.2013

Bir gün Muhəmməh ibn Sirin –rahiməhullah- borca qırx min dinarlıq yağ aldı. Qabın birini açarkən içində iylənmiş ölü bir siçan gördü. Öz-özünə dedi:

- Yağlar eyni yerdə hazırlanıb, demək o birilər də təmiz deyil. Əgər mən bunu sahibinə qaytarsam o bunu başqalarına satar.


Halbuki bunu qaytarmaq Muhəmməd ibn Sirinin tam haqqı idi. Lakin o, bu cür düşünüb, yağları yerə boşaltdı. Fəqət, bu yağlar səbəbi ilə ziyana uğrayan Muhəmməd ibn Sirin borc içində qaldı. Yağ sahibi gəlib pulunu istədikdə isə, o, məsələnin nə yerdə olduğunu söyləmədi...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 697 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 23.01.2013

Hikmət Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə tabe olmaqdır.(Ba cavab) insanı ağlının elədir, belədir deyə ora bura sürükləməsindən qoruyar.
Məhz buna görə möminlərin Anası Aişədən (Allah ondan razı olsun):
"Nə üçün heyzdən təmizlənən qadın orucu qəza edir amma namazları qəza etmir" soruşulanda belə cavab verdi:
"Bu bizim  (Rəsullahın (sallallahu aleyhi və səlləm) vaxtında)

başımıza gələrdi və bizə orucu qəza etmək əmr olunur, amma namazı qəza etmək əmr olunmurdu".
(Buxari 321, Muslim29,225).
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 895 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 19.01.2013


"Məni canlandırdın, Allah da səni canlandırsın!"

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 683 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 17.01.2013

"...məscidə gələnlərə pul vermək söhbəti boş şeydir. Əgər biz bura gələnlərə pul versəydik onda bütün Nərimanov rayon sakinləri burada olardı. Bu fikri yayan insanlar özləri pulla danışırlar. Onlar mənəviyyat baxımdan kasadlıq keçirən insanlardır”...
"...
Biz hakimiyyətə can atmırıq. Allah bizə hidayət verib və ən xeyirli yol budur. Biz bunu başqalarına da tövsiyə edirik. Kim istəyir eləsin, eləməyən də özü bilər. Əsas prinsip budur. Biz hakimiyyət məsələlərinə qarışmırıq”...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 867 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 14.01.2013


İbnu Qudamə əl-Məqdisi:

Bil ki, hər kəs sənə dost ola bilməz. İlk öncə əmin olmalısan ki, dostluq etmək istədiyin kəs onunla dostluğu dəyərli edən xüsusiyyətlərə malikdir.
Dost olmaq istədiyin kəsdə aşağıdaki beş xüsusiyyət olmalıdır:...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 584 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.01.2013

"..İblis və (onun) orduları bir araya gəldikləri zaman, üç şeylə sevindikləri qədər heç bir şeylə sevinməzlər:
- Bir mömini öldürən möminlə,
- Küfr üzərində ölən adamla və
- Kasıblıq qorxusuyla dolu olan bir qəlblə.."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 613 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.01.2013

Abdullah əş-Şami –rahiməhullah – xatırlayır:
- Tavusun yanına elm almaq üçün yollandım. Onu görməmişdim. Qapını döydükdə qarşıma yaşlı bir şeyx çıxdı. Onu salamlayıb dedim:
- Tavus ibn Qeysan sənsənmi?
- Xeyr, mən onun oğluyam! – dedi.
Mən dedim...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1281 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.01.2013


Həmd olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə!
Peyğəmbərlərin sonuncusu, müttəqilərin imamı Məhəmmədə, onun ailəsinə və bütün səhabələrinə salam və salavat olsun.

Bu mənim Azərbaycanda yaşayan qardaşlarıma nəsihətimdir.

Allahdan diləyim budur ki, söyləyəcəyim sözlər onlara çatan an onların əhval-ruhiyyələri xoş olsun.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 804 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 31.12.2012

« 1 2 3 4 5 6 7 »