Baş səhifə » 2013 » Yanvar » 19 » Şeyx İbn Useymin "Namazda əlləri qaldırmağın hikməti nədir?"
01:05
Şeyx İbn Useymin "Namazda əlləri qaldırmağın hikməti nədir?"
Şeyx İbn Useymin

"Namazda əlləri qaldırmağın hikməti nədir?"


Şeyx İbn Useymin rahimahullah buyurdu:

"Hikmət Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə tabe olmaqdır.(Ba cavab) insanı ağlının elədir, belədir deyə ora bura sürükləməsindən qoruyar.
Məhz buna görə möminlərin Anası Aişədən (Allah ondan razı olsun):
"Nə üçün heyzdən təmizlənən qadın orucu qəza edir amma namazları qəza etmir"
soruşulanda belə cavab verdi:
"Bu bizim  (Rəsullahın (sallallahu aleyhi və səlləm) vaxtında)

başımıza gələrdi və bizə orucu qəza etmək əmr olunur, amma namazı qəza etmək əmr olunmurdu.
(Buxari 321, Muslim29,225).
O səbəb yerinə deyiləni gətiridi.Çünki Quran və Sünnədə çatdırılan hər bir iman gətirənin məqsədidir.

Necəki Uca Allah buyurur:

"Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək (öz ixtiyarları ilə ayrı cür hərəkət etmək) yaraşmaz."


(əl Əhzab,36)

Əgər möminə deyilsəki "bu Allah və Rəsulunun qərarıdır!" o zaman onun borcu :"Eşitdim və itaət etdim" cavabını veməkdir.

Şeyx İbn Useymin rahimahullah davam edir:

"Bununla belə bizim bir qədər düşünmək və Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi əməldə hansısa hikmət tapa bilmə imkanımız var.

1)Uca və Böyük Allahı əzəmətləşdirmək.Bu əməldə söz və əməllə eləcədə bunnunla ibadət edərək Allahı əzəmətləşdirmək var.Həqiqətən sənin dediyin "Allahu Əkbər" , şübhə yoxdur ki, əgər sən bunun mənasının tam hiss etsə idin o zaman bütün dünya sənin düşüncələrindən itib gedərdi.Çünki Allah hər şeydən böyükdür.Və həmən an sən bütün varlıqlardan Boyük Olanın qarşısında durmusan!

2)Bu ona işarədirki sən özünlə Allah arasındakı pərdəni qaldırırsan.Çünki insan adətən əli ilə nəyisə qaldırır və onlarla işlərini görür.(bax."İnsaf"3/421).

3)Əllərin qaldırılması namazın bəzəyidir.Çünki insan qalxıb, "Allahu Əkbər" sözünü deyərək heç bir əlavə hərəkət etməsə onun namazı gözəl və tam olmayacaq.

Bütün bunların (namazda əllərin qaldırılmasının) mənası və hikməti olmasını deməkdə heç bir maneə yoxdur.

Bax:"Şərhul mumti" 3/27,28.Шейх Ибн `Усеймин

"В чем мудрость поднятия рук в намазе?"


Шейх Ибн `Усеймин говорит: "Мудрость этого – следование за посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). (Такой ответ) обезопасит человека от того, что разум его будет блуждать то там, то сям. Поэтому когда мать правоверных `Айшу (да будет доволен ею Аллах) спросили: «Почему женщина, которая (очистилась) от месячных восполняет (пропущенные дни) поста, а молитвы не восполняет?», она ответила: «Это происходило с нами (во время пророка (да благословит его Аллах и приветствует)) и нам было велено восполнять дни поста, а восполнять молитвы нам приказано не было!» (Бухари 321, Муслим 29, 225). В виде причины она просто привела контекст. Это потому что, контекст Корана и Сунны – это цель любого верующего. Как сказал Всевышний: «Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение» (сура «Ахзаб», 36-аят). Если верующему скажут: «Это постановление Аллаха и Его посланника!», то его долгом является ответить: «Слышали и повинуемся!»”.

Шейх `Усеймин продолжает: "Но вместе с этим, у нас есть возможность призадуматься и быть может, нам удастся разглядеть некую мудрость в действиях пророка (да благословит его Аллах и приветствует).
1) Возвеличивание Аллаха, Могуч Он и Велик. В этом действии собираются возвеличивание Аллаха, словом и делом, а также поклонение Ему посредством этого.
Поистине, твои слова: «Аллаху акбар!», нет сомнения, что если бы ты прочувствовал их смысл полностью, весь этот мир бы исчез бы (из твоих мыслей). Потому что, Аллах величественнее всего! И в данный момент ты стоишь перед Тем, Кто величественнее всего сущего!
2) Указание на то, что ты поднимаешь занавес между тобой и Аллахом. Ведь обычно человек поднимает что-то руками и выполняет ими дела (см. «Инсаф» 3/421).
3) Поднятие рук является украшением намаза. Так как если человек встанет, произнесет слова «Аллаху акбар!» вообще, без никаких, движений, то его молитва не будет красивой и полноценной.
И нет препятствий сказать, что все эти смыслы и мудрости подразумеваются этим действием!”.

См. «Шархуль-мумти`» 3/27,28.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 806 | Yüklədi: selefimedia