Baş səhifə » 2013 » May » 1 » Əgər qulu Allah və ya dünya məşğul edərsə...
09:57
Əgər qulu Allah və ya dünya məşğul edərsə...

Ibn Qəyyum (rahimahullah) dedi :
"Əgər qulu səhər və axşam Tək olan Allahdan başqa heç nə maraqlandırmırsa, o zaman Allah onun bütün ehtiyaclarını üzərinə götürər və onu bundan məşğul edənlərin isə hamısından uzaqlaşdırar.Və Allah onun qəlbini Özünü sevgi üçün , dilinin Onu zikr etmək üçün və əzalarını Ona itaət üçün azad edər.

Əgər onu səhər və axşam ancaq (müvəqqəti) Dünya (həyatı) məşğul edərsə Allah ona (bu həyatda) həyacan , kədər və ağırlıq nəsib edər... və onu özünə həvalə edər.Və Allah onu qəlbindəki Öz sevgisini yaratdıqlarına sevgi ilə əvəz edər və Özünü zikri onların (yaratdlqılarının) zikri ilə, əzalrının itaətini. qulluğunu və məşğuliyyətini onlarla (yaratdıqları ilə) əvəz edər.Və o vəhşi bir əməklə digərlərinə qulluqda çalışar.
Ona qulluqdan, Ona itaətdən, Ona sevgidən üz döndərən hər kəs yaradılmışa qulluğa,ona itaətə və ona sevgiyə məcbur edilər.

Uca Allah buyurdu:
"Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, Biz ona Şeytanı ürcah edərik və onun (Şeytanın) yaxın dostu olar"
 əz-Zuxruf , 36

İbn əl-Qəyyum:"əl-Fəvaid" kitabı
(mənaca tərcümə)
--------------

Сказал Ибн Аль-Кайим

Если по утрам и вечерам ничего не интересует (ничего не важно для) раба, кроме как Аллах Единственный, то возьмет Аллах на себя все его нужды и отведет от него все, что заботит его больше. И освободит Аллах его сердце для любви к Нему, и язык для поминания Его, и органы для подчинения Ему.

А если по утрам и вечерам заботит его лишь Дунья (временная жизнь), возложит на него Аллах ее (этой жизни) тревогу, печаль, тяжесть…, и поручит его себе самому. И заменит Аллах любовь к Нему в его сердце на любовь к Его созданиям, и (заменит) поминание Его, на его языке, поминанием их (созданий), и (заменит) подчинение Ему, органами, служением и занятостью ими (созданиями). И он будет трудится диким трудом в служении другому…

Каждый, кто отворачивается от поклонения Аллаху, и подчинения Ему, и любви к Нему , будет изнурен поклонением созданному, и подчинением ему, и любовью к нему.
Сказал Аллах Тааля:
 «К тем, кто отвращается от поминания Милостивого (или слеп к нему), тому мы приставим дьявола, и он станет его товарищем»
(43 : 36)

Ибн Аль Кайим – Аль-Фаваид
(смысловой перевод)
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 539 | Yüklədi: selefimedia