Baş səhifə » Maraqlı məqalələr

Bura həmçinin, sənin bir qardaşını görərkən ondan:
 "Haradan gəlirsən?
 – deyə verdiyin sual da, aid ola bilər.  Beləki, ola bilsin qarşı tərəfə, sənin bu sualına cavab verməyə mane olan bir səbəb olsun.
Əziz qardaşım, sən belə etməklə qardaşının yalan danışmağına səbəb ola bilərsən...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 645 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 14.12.2013

O, Allahın dəvətinə tamamilə, bir bütün olaraq yönəlmiş və «Həyyə alə‘l-fələh» çağırışına razılıq verməklə qəlbini bu çağırışdan başqa hər bir çağırışa bağlayaraq böyük bir aydınlığa doğru açmışdır...                       
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 522 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.12.2013

Məscidlərdə, ibadətgahlara yaxın yerlərdə, yol qırağında qoyulan nəzir qutularının üstündən boylanan, əlil, şikəst adamların əllərində tutub diləndiyi ələmin islama nə aidiyyəti var?

Ələm nə deməkdir?

"Ələm” ərəb sözüdür. Bu söz ərəb əlifbasının ilk hərfi olan "əlif”lə yazıldıqda "əzab”, "əziyyət” mənası verir. Boğaz hərfi olan "ayn”la yazıldıqda isə "bayraq”, "öndə gedən” mənalarını daşıyır.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 874 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 23.11.2013

Şeyx ƏbdurRəhman Nasir əs-Sədi:

"Sizə zəiflərinizə görə kömək edilir."


"Məhrum olanlar nə pis haldadırlar! Müvəffəq olnlar isə, nə gözəl qzanc əldə etmişlər."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 773 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 05.11.2013

  Əgər bu duanı Allah qəbul etsə...

...Bu dua ilə qurtuluşa nail olsan və Allah duanı qəbul etsə, bütün işlərin öz yolunda olar.Məgər sənin dünya və axirət işlərinin doğru yolda olmasından başqa istəyin varmı?!
  Belə dəyərli tövsiyyəni mütləq lazımınca dəyərləndirməli, müvafiq əməl etməlisən.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 932 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 04.11.2013


Bayram namazları və onlar haqqında geniş məlumat.

Bu namazın hökmü.
Bu namazın vaxtı.
Bayram namazı üçün azan və iqamə verilirmi?
Bayram namazının vəsfi.
Bayram günü edilən müstəhəb əməllər.
....

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 690 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 14.10.2013

1. Ərafa — nemətlərin tamamlandığı və dinin kamilləşdiyi bir gündür.
2. Ərafa — orada olan insanların bayramıdır.
3. Ərafa — Allahın and içdiyi gündür.
4. Ərafa günü tutulan oruc iki ilin günahlarını silir.
5. Bu gün, Allah Adəmin törəmələrini özlərinin əleyhinə şahid tutduğu gündür.

6. O gün günahlardan bağışlanma, atəşdən qurtuluş və orada duran insanlarla Uca Allahın fəxr etdiyi bir gündür.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 777 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.10.2013

Ibn əl Qayyum rahimahullah buyurur:
"Bəzi alimlər deyir ki o zaman ki qəlbə hiyləgərlik, yalan və şərəfsizlik kimi xüsusiyyətlə daxil olsa və tamamı ilə onunla boyanarsa, o zaman belə qəlbin sahibində bu xislətlərin eynisinə sahib meymun, donuz və s. kimi bəzi heyvanların davranışları təzahür edər.Ardınca bu keyfiyyətlər o qədər artar ki, onun sifət cizgilərində görsənər.Sonradan onlar o qədər güclənər və artar ki, onun bu əməl sahiblərinin üzündə tamamı ilə aydın sezilər.Və o qədər artar ki, onun daxilini dəyişdiyi kimi onun üzünü tamamı ilə dəyişər.Anlayan insan dərhal daxili vəziyyətinin xaricini dəyidiyi insanları görər..."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 585 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 14.09.2013

BAYRAM İXTİLAFI...
Ölkəmizdə bir qism Səudiyyə Ərəbistanı ilə orucunu tamamlayaraq, sabah bayram edir, digər bir qism isə ölkə əhalisi ilə birgə orucu tamamlayaraq, sabah deyil, biri gün bayram edirlər.
SUAL: BU HALDA NƏ ETMƏLİYİK?
CAVAB: Bu halda mötəbər alimlərimizə qayıdırıq.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1630 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 08.08.2013

Elmə yiyələnməkdə mərhələlər

Sual:

Hörmətli şeyx! Elm öyrənmək istəyən tələbə öz diqqətini hansı məsələlər üzərində cəm etməlidir? O (elm əldə etməyə) əqidə kitablarındanmı başlamalıdır?

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 812 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 02.08.2013

ƏL-QƏDR SURƏSİNİN TƏFSİRİ

Məkkə surələrindəndir.

Bismilləhir Rahmanir Rahim!
1) Həqiqətən, Biz onu Qədr gecəsi nazil etdik!
2) Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir?!
3) Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir!
4) O gecə mələklər və ruh Rəbbinin izni ilə hər bir işdən dolayı yerə enərlər.
5) O gecə dan yeri sökülənə kimi salamatlıqdır!”
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 926 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 30.07.2013


"...Mən dindarın siyasətə qarışmasına pis baxıram. Ona görə ki, Allaha şərik qoşulmamalıdır. Peyğəmbərlər məhz buna görə gəliblər. Əgər diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, heç bir peyğəmbər birinci hakimiyyət qurmayıb. Əksinə, ilk olaraq insanların əqidəsini, mənəviyyatını düzəldib. Bunları düzəltmədən hakimiyyətə cəhd etmək islamın üslubu deyil..."
-----------------
 
"
...İndi müsəlman ölkələrində inqilab dəbdədir. İnqilab baş tutan ölkələrdə dərhal islamçıları hakimiyyətə gətirirlər. Sonra vəziyyəti sakitləşdirir və dərhal islamçıları aradan çıxarırlar. Misirdə də baş verənlər bundan ibarətdir. Əslində bu Liviyada və Tunisdə də olmuşdu. Başqa bir şey yoxdur..."

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1352 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.07.2013

"Sələfiliyə axının olmasında qəribə bir şey yoxdur. Kommunizm vaxtında ölkə bağlı olub. Şiələr məzhəbdə bəzi şeyləri bilirdilər, çox həqiqəti bilmirdilər. Həmçinin sünnilər də. Bağlı bir ölkədə yaşamışıq. Sistem dağılıb və nəticədə elm gəlib. Burda qeyri-ənənəvi heç bir şey yoxdur. Sələfilik "Quran”da, səhih hədislərdə nə gəlib ancaq onu deyir. Əlavə bir şey yoxdur. Sələfilik sırf peyğəmbərin vaxtındakı dini yayır. O din ki, orda ixtilaf yox idi, bölünmə yox idi. Sələfiliyin əsas çıxışı budur. Sələfiliyin qeyri-ənənəvi məzhəb olması fikri ilə razı deyiləm. Azərbaycanda bu fikirlər olub. Sadəcə biz tariximizdən qırılmışıq, bizi tariximizdən qırıblar, kitablarımızı yandırıblar. Həm mədəniyyətimizə, həm tariximizə müəyyən zərbələr dəyib."
---------------------

"Suriyada başlamaq düzgün deyildi, əvvəldən səhv idi. Lakin vəziyyət bu yerə gəlib çatdı. Özünüz də bilirsiniz ki, hökumət qoşunları orda nə edirdilər, indi də nə edirlər. Qadınları zorlamaq, ailəyə təcavüz və sair. Belə vəziyyətdə oradakı insanlar əgər gücləri çatırsa öz ailələrini qorusunlar. Gücləri çatmasa ölkəni tərk etsinlər. Qalıb elə zəif halda döyüşmək, özünü məhv etməkdir. Suriyalılar üçün bu cihad ola bilər. Cihadın növlərindən biri də müdafiədir. Necə ki, biz Qarabağda özümüzü müdafiə edirdik. Onlar da özlərini müdafiə edə bilərlər. "...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 996 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 04.07.2013

Əsl zahidlik nümunəsi.

Səhabə və Tabiin nəsli.

5-ci Hissə.

(
Tamamını yükləmə faylları , PDF : WORD : JAR : JAD olaraq əlavə edilmişdir)

Əbu İshəq , Muhəmməd ibnul Munkədir , Səlləm ibnul Munzirin , Urvə ibnuz-Zubeyr , İmam Tavus , Ata ibn Əbu Rabah , Mücahid , Həris ibnul Qeys , İbrahim ibn Ədhəm , İbn Muxeyriz , Atə əl Xorasani , Yezid ibnul Mərsəd , Əbu Muslim əl-XauləniSəid ibnul Museyyəb , Biləl ibnus Səad , Vəhb ibnul Munəbbih

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 873 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.06.2013

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) buyurur:...
"Əgər qadın bilsəydi..."
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 898 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.06.2013

Əsl zahidlik nümunəsi.

Səhabə və Tabiin nəsli.


4-cü hissə.

Muhəmməd ibn Sirin , Muhəmməd ibnul Vasi , Əbu Rac’a , Ata İbnul Yəsar , Səid ibnul Cubeyr , Məlik ibn Dinar , Uveys ibn Amir , Əsvəd ibnul Yezid , Məlik ibnul Miğval , Əbul Əxvas , İmam Məsruk , Amr ibn Utbə , Muslim ibn Cəfər , İbrahim ət-Teymi , Həris ibnul Qeys , Əbu Vail , Əbu Meysərə , Əbu Abdurrahmən əs-Suləmi ,
Rabi ibnul Xeysəm ...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 824 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 06.06.2013


Sumqayıt Cümə məscidindəki qarşıdurmanın gizlədilmiş səbəbləri.

Bildiyiniz kimi bəzi Kütləvi İnformasiya Vasitələrində son günlərdə Sümqayıt Cümə məscidində şiə və sələfi cərəyanları mənsubları arasında baş verən qarşıdurma haqqında ziddiyətli  informasiyalar dolaşmaqdadır.Hadisə hətta elə təqdim edilirdi ki, guya bu qarşıdurmanı yatırtmaq üçün şəhərə, məscid ətrafına Daxili Qoşun qüvvələri belə yeridilib.

Biz bu haqda araşdırma apararaq həqiqətin nə yerdə olduğunu üzə çıxarmaq istədik.Və bünün üçün adillik naminə "insaflı və qərəzsiz" jurnalistlərdən heç birisinin müraciət etmədiyi birisinə, sələfilərin nümayəndəsinə müraciət etdik.Məsələni araşdırarkən heç də hər şeyin olduğu kimi təqdim olunmadığının şahidi olduq.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1091 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.05.2013

Əsl zahidlik nümunəsi.

Səhabə və Tabiin nəsli.

3-cü hissə

Salman əl-Farisi , Əbu Hureyra , Abdullah ibn Məsud , Möminlərin anası Aişə , Utbə ibnul Qazvan , Həsən və Huseyn , Bəkir İbn Abdullah , Ummu əd-Darda , Ammar ibn Yəsir , Muaz ibnul Cəbəl , Təmim əd-Dari , Əbu Ubeydə ibnul Cərrah , Səad ibn Əmr əl-Cuməhi , Cəfər ibn Əbu Talib , Ənəs ibn Məlik , Abdurrahmən ibnul Əsvəd , Fudeyl ibn İyəd , Əli ibnul Fudeyl ibn İyəd , Məruf ibnul Həni , Ubeyd ibn Əbu Lubəbə , Əli ibn Huseyn ibn Əli ibn Əbu Talib , Osman ibn Əbul As , Əbul Aliyə , Bəkr ibn Abdullah əl-Muzəni , İmam əl-İcli...

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 809 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.05.2013

Yalnız Allaha səmimi iman gətirmək olar. O (Pak və Mü­qəd­dəs), bu sözlərlə təkcə Ona səmimiyyətlə ibadət etməyin xü­susi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayır. Rəbb ən mükəmməl və kamil sifətlərə malikdir və Öz qullarına hərtərəfli lütüfkarlıq gös­tərir və buna görə Ona iman gətirmək səmimi və pak olmalı­dır. Belə bir iman nöqsanlar və çatışmazlıqlarla bir araya sığış­maz, çünki Allah onu Özü və sadiq məxluqları üçün seçmişdir. İn­san­lar Onun iradəsinə itaət etməli, tək Ona pərəstiş göstərməli, Ona məhəbbətlə, qorxu və ümidlə ibadət etməli və həmçinin bütün xeyirxah əməllərində yardım üçün Ona dua etməlidirlər...

...Əgər insan Fövqəlqüdrətli Yaradanla aciz məxluqların ara­sındakı bu böyük fərqi DƏRK edərsə, onda müşriklərin nə qə­dər nadan, axmaq, düşüncəsiz ədəbsiz olması ona bəlli olar. Ona aydın olar ki, Allah müşrikləri bağışlamır, çünki uydurma ilah­lara ibadət edilməsi Onun ünvanına yönəldilmiş təhqirdir.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 751 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.05.2013

Əsl zahidlik nümunəsi.

Səhabə və Tabiin nəsli.

2-ci hissə

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 918 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 06.05.2013

« 1 2 3 4 5 6 7 »