Baş səhifə » Şübhələrə Rədiyyə

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1402 | Yüklədi: Azerislamoglu | Tarix: 08.02.2016

Useyd Turabov

" Corab üzərindən əqidə quranlar "


-video+mp3-

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1339 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 27.11.2013

Şeyx Albani

"Məscid imamlarının arxasında namaz qılmayanlar."" Sual: Hollandiyada bir dəstə insan var onlar yeni fikirlə gəliblər. Bildiyimiz qədər bu fikirin əsası Misirdən gəlir. Bu, təkfir və hicrət camaatıdır.

Şeyx Albani: Bu fikirlər artıq Cəzairə də gedib çatmışdır..."


 -video+mp3+mətn-

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 985 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.10.2013

Bu elmi münaqişə, Riyad şəhərində, İmam Məhəmməd ibn Səud Universitetinin, Sünnə və Üsuluddin fakultəsinin müəllim və mühazirəçi heyəti və digər qonaqlarla görüş zamanı baş vermişdir. Məclisdə - Şeyx Fovzan, Şeyx İbn Cibrin, Salman əl-Ovdə, Səfər Havali, Eyd əl-Qarni digərləri iştirak edirdi. Onlar Allahın hökmü məsələsi haqqında şeyx İbn Bazla münaqişə edir və sonda şeyxin qarşısında susurlar.

Mühazirəsinin əvvəlində Şeyx İbn Baz özünün sevimli müəllimi olan Şeyx Muhəmməd ibn İbrahim Ali Şeyxi xatırlayıb, onun tələbələrinə göstərdiyi qayğıdan söhbət açdı və bu an şeyxi ilə olan xatirələri onu göz yaşı axıtmağa məcbur etdi. Şeyx İbn Baz mühazirəsini davam etmək istədikdə, şeyxlə olan xatirələr buna imkan vermədi və şeyx çıxışını saxlayıb, hönkürtü ilə ağladı. Elə bu göz yaşlarına görə bu kasetə "Əd-Dəmətul Bəziyyə" yəni, "İbn Bazın göz yaşları" adı verilmişdir.

İndi isə, Kasetin "B" üzündən köçürülmüş,  "Şəriət hökmlərini dəyişdirən rəhbərlərin hökmü" haqda olan mövzu ətrafındakı münaqişəni dinləyək....
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1777 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 30.09.2013

"Yolunu azmış elə adam var ki, o qədər kitabı var, lakin onları nə başa düşmür, nə də anlamır!Elələri var ki, kitabxanası var, amma haqdan azır. Allaha sığınırıq! Çünki, elmsizdir və başa düşmür. Elmi alimlərdən götürməyib. Kitablar kifayət etmir, nə Quranın təfsirinin tərcüməsi, nə Səhih Kitablar toplumunun tərcüməsi, Müsnədlərin tərcüməsi, Sünənlərin tərcüməsi- bunların heç biri kifayət etmir.
MÜTLƏQ ALİM OLMALIDIR. MÜTLƏQ ALİMLƏR OLMALIDIR Kİ, İNSANLARA BƏYAN ETSİNLƏR, ONLARI ƏSASLAR ÜZƏRİNDƏ ÖYRƏTSİNLƏR, AMMA TƏKCƏ KİTABLARIN OLMASI KİFAYƏT DEYİL."
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1310 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.07.2013

"Şeyx Albani


namazı qılıb tərk edəni müsəlman, heç vaxt namaz


qılmayanı isə kafir görür!"


- şübhəyə rədd-


-video+mp3+mətn-

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1483 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 15.06.2013

Şeyx əl-Əlbani

" Tövhiddə cəhalət üzürdür "

Sual:

"Ölülərə dua edən bir halda ölən kimsələr, əgər bu ölülərin fayda və ya zərər verdiklərinə inanırlarsa amma tövhidin həqiqətini bilmirlərsə, bununla birliktə bu xüsusu haqqdan sapmış alimlərdən öyrəniblərsə onların hökmü nədir?
Cavab:
"Mən deyirəm ki bu kimsələr İslamın rukunlarını mühafizə edirlərsə amma cahildilərsə, onlardan sorumlu olanlar da elm əhlindən olan və onları sapdıran kimsələr idisə bu hal üzrə olan kimsələr haqında əsl olan onların müsəlman olmalarıdır.Dolayısı ilə onlarla müsəlman müamiləsi edilir.Müsəlmanların qəbirstanında dəfn edilir.Və bununlada....

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 888 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 29.04.2013

Şeyx Useymin

"Tövhid məsələsində Cahiliyin üzrlü olması"

Görürəm ki, cahilliyə görə təkfir etmək məsələsi hələdə sizə qaranlıq qalmaqdadır.
 Lakin mən təəccüb edirəm ki bu məsələ sizə necə qaranlıq qalır?!

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1065 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 25.04.2013


Sual:
Salam aleykum. Şeyx, əgər bir nəfər "lə iləhə illəllah, Muhammədən Rəsulullah" dediyi halda Allahdan qeyrisinə qurban kəsirsə o müsəlman sayıla bilərmi? Həmçini bir şeyidə nəzərə alaq ki o islam dövlətində yaşayır.

Cavab:
Kim Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə Allahdan qeyrisinə quraban kəsərsə o müşrükdür. Nə Lə iləhə illəllah deməyi, nə namazı, nə də digər ibadətləri ona fayda verməyəcək. Ancaq bir hal istisna, əyər bunu edən insan haqdan uzaq bir yerdə yaşadığı üçün bu hökmün şirk olduğunu bilmirsə o zaman bu insan cahilliyinə görə üzürlüdür. Amma buna baxmayaraq biz onu başa salmaliyiq.

Sual:
Şeyx "uzaq yerdə yaşayır" dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?..
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 2336 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.03.2013

Useyd

"Allahı və Rəsulunu, dini söyənin hökmü haqqında"


(şübhəyə cavab)

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 746 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 09.09.2012

Qamət Süleymanov:

"Şiddətli qəzəb halında islamı söyən dərhal kafir olmur deyən...Useymindir
"

-mp3-

_____________________

Sual:

Bir nəfər şiddətli əsəbi halda islamı söymüşdür. Bu barədə hökm nədir? Bu əməldən tövbə etmək üçün qoyulan şərtlər nədir? Nəticə etibarilə onun nikahı fəsh (etibarsız) edilirmi?
Muhəmməd ibn Salih əl-Üseymin:
Allahın dininə istehza etmək və yaxud Allahın dinini söymək və yaxud Allahı və Onun Rəsulunu təhqir etmək və onlara lağ etmək fərdi islam dairəsindən çıxaran böyük küfrdür. Bununla belə...

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1009 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 04.09.2012

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1569 | Yüklədi: Azerislamoglu | Tarix: 07.03.2016

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1266 | Yüklədi: Azerislamoglu | Tarix: 07.11.2015

Musa əl-Musavi özünün "əl-Şiə vəl-Təshih" adlı əsərində belə buyurur:

“Heç şübhəsiz ki, Məhərrəm ayının 10-cu günündə Hüseyinə matəm saxlamaq yolunda qılıncla başa vurmaq və kəsmək ənənəsi İraq və İran və Hindistana həmin torpaqlar İngilislər tərəfindən işğal olunduğu zaman gəlib çıxmışdır. 

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 2268 | Yüklədi: Azerislamoglu | Tarix: 17.10.2015

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 743 | Yüklədi: Azerislamoglu | Tarix: 30.07.2015

1 2 3 4 5 »