Baş səhifə » Maraqlı məqalələr

İtaliyanın Palermo şəhərində Nigeriyadan olan mühacir ailəsində tamamilə ağ körpə dünyaya gəlib.

Körpənin doğulduğu xəstəxananın əməkdaşlarının sözlərinə görə, ağ körpənin kürən saçlarını və mavi rəngli gözlərini görən ata xanımını xəyanətdə ittiham edib. Lakin doğum evinin baş həkimi Antonio Perino ona izah edib ki, bu, qətiyyən onun arvadının xəyanətinin nəticəsi deyil.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 596 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 27.08.2012


До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что вам показывали в фильмах и фэнтезийных романах. Правда – она гораздо менее… хм… благоуханна. Причём это относится не только к мрачному Средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось. К мытью тела тогдашний люд относился подозрительно: нагота – грех, да и холодно – простудиться можно. Горячая же ванна нереальна – дровишки стоили уж очень дорого, основному потребителю – Святой Инквизиции – и то с трудом хватало, иногда любимое сожжение приходилось заменять четвертованием, а позже – колесованием.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 583 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 22.08.2012

Böyük tabiin AbdulMəlik İbn Umeyr (rahiməhullah)
rəvayət edir ki, Uməmə bintul-Həris adlı bir qadın gəlin köçən qızına bu cür nəsihət edir:

Ey qızım, bil ki, qadınlar kişilər üçün, kişilər də qadınlar üçün xəlq edilmişdir.
.
Sən öyrəşdiyin bir mühitdən, yeni və başqa bir mühitə gedirsən.
Onun üçün sənə bu 10 nəsihəti edirəm.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 664 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 15.08.2012

Əbül-Aliya (Allah ona rəhmət etsin!) demişdir:

 "Mən Quranı sizin Peyğəmbərinizin (sallallahu aleyhi və səlləm) vəfatından 10 il sonra oxudum. Ona görə də Allah mənə iki xeyir bəxş etdi və bilmirəm ki, ikisindən hansı daha yaxşıdır: Allahın məni İslamın doğru yoluna yönəltməsi və yaxud Allahın məni həruri (xəvaric) etməməsi”

İbn Hibban Səhih(№559), əl-Xatib əl-Bağdadi Tarixi Bağdad(№5862), əş-Şihab əl-Qudai Müsnəd(1/57) və Əbu Nuaym Hilya(8/172)

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1116 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.08.2012

Bu ümmətin Peyğəmbəri -sallallahu aleyhi və səlləm- dir !
Əxlaq etibarı ilə hər bir kəsə nümunə olan kəs !
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 708 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Sual: "Bir nəfərə dəstəmaz alarkən vəsvəsələr gəlir : "dırnaqlarını və ya dabanlarını və ya ayaqlarını yumadın”. Bunlara fikir verməmək olarmı?

-Şeyx: "Bəzi insanlarda çoxlu vəsvəsələr olur və hər dəstəmaz alarkən onlar şübhədə olurlar ki, hər hansı bir dəstəmaz üzvünü tam yuyublar, yoxsa yox...

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1032 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Katoliklər: Romada papanın itaətkarlarıdırlar.
Protestantlar isə: Marten Luterin ardıcıllarıdırlar.
Onların bəzi əqidəvi fərqləri...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 2496 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Ey müsəlmanlar, Allahdan haqqıyla qorxun və haqqıyla həya edin !

  Həya insanda ən gözəl xasiyyətlərdən biridir, hətta imanla müqayisə olunur. İnsanda həya olarsa, onu ona layiq olmayan əməllərdən çəkindirər. İnsanda həyanın az olması onun qəlbinin və ruhunun ölməsi deməkdir. Qəlb nə qədər salamat olarsa, həmin şəxsin həyasının kamilliyi şübhə altinda olmaz .
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 587 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Yaranma qayəsin bilmədi insan,

Günlər aylar oldu, aylar da illər...

Əcəl qəfil gəldi, vermədi aman,

Qəbirdə mələklər sual verdilər.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 844 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Сынок я завещаю тебе бояться Аллаха, как в тайне, так и явно, говорить истину, как в состоянии силы, так и в состоянии слабости, быть бережливым как в бедности, так и в богатстве, быть справедливым как к друзьям, так и к врагам, быть старательным как в лености, так и в бодрости, быть дольным Аллахом, как в трудные времена, так и во времена облегчения...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1326 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

İbn Adi, "əl-Kəmil" adlı əsərində, Əbu Hureyra, İbn Ömər, Ebu Zər və Hubeyb ibn Məsləmə`dən rəvayət edir ki, Rəsulullah (عليهم الصلاة والسلام) belə buyurur: 
"Gec-gec ziyarətə gedin ki, məhəbbət artsın.."
İbn Adi, İbn Ömərin belə dediyini rəvayət edir:
"Biz cahiliyyə dövründə, "gec-gec ziyarət et ki, (aranızdakı) sevgi artsın" -deyərdik.. Peyğəmbər də, (عليهم الصلاة والسلام) bizə eyni şeyi söyləyərək belə buyurdu...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 551 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Во времена джахилии был один друг у меня ,в детстве он читал намаз ,но потом перестал ,с позволения Аллаха он опять встал на Намаз но стал уже Салафитом . Знания были у него слабые .В один день он увидел меня с книгами и сказал :- пойдем с братьями стакан чай выпьем -я ответил - нет я немогу с Ахли Сунной сидеть , разговор не получится , я влюблен в Ахли Бейт ,так и так слова суннитов не приму .
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1169 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

"Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir” (Quran, Qədr, 3)  Qədr gecəsini ondakı əlamətlərə görə təyin etmək mümkündür.
 Bu əlamətlərdən aşağıdakılardır...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 554 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

1- Allahdan qorxmaq, Onun qullarının hər etdiklərini və hər söylədiklərini bilməsinə iman etmək...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 867 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 07.08.2012

Səhihliyinə görə "Səhih Buxari”, "Səhih Muslim”dən daha mötəbərdir.
"Səhih Buxari”ni, "Səhih Muslim”dən daha etibarlı edən isə, İmam Buxarinin (rahiməhullah) bu kitaba hədisləri toplayarkən qoyduğu "Görüşmənin sübuta yetməsinin zəruriliyi”- şərtidir. Yəni, şərtdir ki, bir ravi digəri ilə görüşmüş olsun!
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1027 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 30.07.2012

Şeyx Əmən əl-Cami deyir ki:

" Onlar elə insanlar ki danışmaları fətvadır, susmaları fətvadır, gülümsəmələri fətva…"
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 910 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.07.2012

Samir əz-Zuheyri buyurur:

- Mən şeyx Albanini tanıdığım gündən, ağır xəstə və ya səfərdə olmadığı müddətcə, onu il boyu heç bir zaman həftənin birinci və dördüncü günü orucunu tərk edən görmədim!...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 599 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.07.2012

Əgər rəbbani bir alim haqda xoşa gəlməz söz eşidərsənsə, öncə  ... 
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 544 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.07.2012

Əziz qardaş və bacılarım ...
 bir nəsihət edəcəm sizə, hər şeydən əvvəl onu bildirim ki, mən elm tələbəsi deyiləm və
özümü elm tələbəsindən aşağı görürəm.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 587 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.07.2012

​​Saytda siğə üçün hazır olan qadınların anketləri yer alır. Saytın idarəçiləri məsləhət görürlər ki, "Əzim həmvətənlərimiz, lütfən profilləri diqqətlə öyrənin ki, sonradan hansısa anlaşmazlıqlar ortaya çıxmasın”.
Saytda təminat verilir ki, qadınların hamısının sağlamlıq sertifikatı, gigiyenası, siğəyə uyğun olub-olmaması, yəni ailə durumu və valideynlərinin icazələri öyrənilib və burada qadınlarla siğə heç bir halda dinə zidd deyildir.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1160 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 26.07.2012

« 1 2 ... 5 6 7