Baş səhifə » Şübhələrə Rədiyyə
Salih Ali Şeyx

"Küfr əməl edənin hökmü"


-mp3+mətn"

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1032 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 22.06.2013

AbdurRahmən əs-Sədi

"Bəzən bir insanda xeyirşər, imanküfr cəm oluna bilər."

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 677 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 17.06.2013

Şeyx Cibrin

"Azərbaycan əhalisinin hökmü"

"Azərbaycandakı dəvətçilərə nəsihət"

-video+mp3+tam mətn


Linkə 10.06.2013 tarixində etdiyimiz  bəzi zəruri dəyişikliklər haqında:

Şeyxin bir neçə gün bundan qabaq tərcümə edilib Az Zubeyr adlı qardaşımız tərəfindən Youtube servisinə yerləşdirirlən  audioyazılar və bu haqda hazırladığımız meterialımız haqqında söz sohbətlərı və yanlış iddiaları aydınlatmaq üçün  sual-cavabın tam audioyazısını,  Fərid Abu İbrahim adlı müxalifin  tərcüməsini etdiyi həmən hissəni və Mədinə İslam Unversitetinin məzunu AbdurRahim  Muradlı qardaşımızı tərcüməsini müqayisəli şəkildə yenidən bu linkə işləməyi qərara aldıq.Mətnləri nəzərdən keçirərkən məlum olur ki bu tərcümələrində  Fərid Abu İbrahim qardaşımız  bəzi xətalara (hansıski fətvaya tamam başqa məna yükü verir) yol verib.Qəlbləri bilmədiyimiz üçün "qərəzli edib" deyə yenə zənndən qaçırıq.Sadəcə mətni müqayısəli şəkildə elə bu linkdə yerləşdirməyə qərara aldıq ki, həm indiyə qədər bu meterialımızı oxuyanlar , həmdə gələcəkdə bu məsələyə rast gələnlər  çaşqınlığa düşməsinlər.

Əlavə şərhlərə isə ehtiyac duymuruq.

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1664 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 01.06.2013

Şeyx Fouzan

"Allah səni bu təhlükəli işlə
(TƏKFİRlə)
məşğul olmağa mükəlləf etməmişdir!"


-video+mp3+mətn-
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 617 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 30.05.2013

Şeyx Albani

"Tövhiddə cahillik üzrdür!"


-video+mp3+mətn-


Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 613 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 26.05.2013

Yeni tərcümə:
Müəyyən bir şəxsin Təkfir edilməsi üçün düzgün qaydalar.

Oxudu və təqdim etdi

Fəzilətli Şeyx: Abdullah ibn Əbdürrəhman əl-Cibrin
Fəzilətli Şeyx: Əbdüləziz ibn Abdullah ər-Racihi

Oxundu: Fəzilətli Şeyx: Əbdürrəhman ibn Nasir əl-Barraka

Müəllif: Riyad şəhəri Müəllimlər fakultəsinin müəllimi
(Ustad. Doktor)\ Abdullah ibn Əbdüləziz əl-Cibrin

Tərcümə etdi: Səid İsrafilov
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 727 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 24.05.2013

Şeyx Fəuzanın

-hafizahullah-

Tövhiddə cahilliyin üzürlü olması
na dair bəzi fətvaları.

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 795 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.05.2013

Şeyxul İslam ibn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, Məcmu əl-Fətəvədə (25/290) demişdir:

"Rəcəb ayını xüsusiləşdirərək oruc tutmaq məsələsinə gəldikdə, bu barədə olan hədislərin hamısı zəif, daha doğrusu uydurmadır. Elm əhli bu hədislərin heç birinə etimad etmir. Bu hədislər əməllərin fəzilətlərinə dair rəvayət olunan zəif hədislər arasında belə yoxdur. Əksinə bunların əksəriyyəti uydurma və yalan hədislərdir..."

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 670 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 12.05.2013

Saleh Ali Şeyx
həfizəəhullah

TƏKFİR etmək hər uşağın işi deyil! Alimin, qazinin, müftinin işidir!!!

TƏKFİR şərtlər və maneələr əsasında edilməlidir.

Namaz qılmayanı təkfir edənlər buna aid hökmləri tətbiq etməsinlər.

Yalnız bütün ümmətin yekdilliklə qəbul etdikləri əsaslara görə təkfir edilməlidir, ixtilaflı məsələlərə görə yox.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 588 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 26.04.2013

Qamət Süleymanov

"Cahilliyin üzrlü olması"

(1-ci hissə)

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 572 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.03.2013

 Yaşar Suleymanlı

"Şeyx əl-Fövzanın təkfirçilərə rədd olan bəzi fətvaları"

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 589 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.03.2013

Şeyx əl-Fövzan

"Siz sanki kimisə kafir saymaqda və kafir hökmü verməkdə hərissiniz!"

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 986 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 21.02.2013


Şeyx Alləmə Əbdürrəhman bin Nasir əs-Səədi

 
"Küfrə salan əməl etdiyi zaman müəyyən bir şəxsi təkfir etmək barədə müzakirə".


Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1036 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 17.02.2013

Sual:
İnsan müəyyən bir məzhəbə tabe olmağa məcburdurmu? Bir kitab var, adı "Məzhəbsizlik İslam şəriətini hədələyən ən təhlükəli bidətdir". Məgər məzhəbsizlik bidətdir? Başqa bir kitab da var, adı "Sələfilik fərqli mübarək mərhələdir, lakin o, İslam məzhəbi deyil". Sizin bu barədə rəyiniz nədir? Allah Sizi xeyirlə mükafatlandırsın! Qeyd etdiyim kitablar da böyük bir alimə məxsusdur.

Şeyx İbn Bazın – rahiməhillah – cavabı:
Məzhəbçilik məcburi deyil. Kim deyir ki, insanlar məzhəbə tabe olmağa məcburdurlar, məsələn, Əhmədin, Malikin yaxud Şafiinin məzhəbinə, onun sözü doğru deyil. Məzhəblər yenidir, səhabə və tabeinlərdən sonra ortaya çıxıb və heç kəs üçün məcburi deyil...
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 765 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 06.02.2013

 Qamət Süleymanovun Şeyx Barraka verilən suallara münasibəti.

-mp3-


"Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də yaxşılıq et. Yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə cəhd göstərmə.
Həqiqətən, Allah fitnə-fəsad törədənləri sevməz!”


"Qasas,77"

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 653 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 01.02.2013

Son zamanlar Rafizilər internet səhifələrinə
" Vəhhabi Useyd və Qamət.Kim yalan danışır?"
adlı video yerlışdirərək, Əhli Sünnənin təkzib edib, dediklərini ziddiyət kimi təqdi etməyə çalışırlar.
Guyaki Şeyx Qamət bədii filmləri icazəli görür, lakin Useyd Tutabov bunun tam əksini deyir.
Baxaq görək əslində məsələ necədir
.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 997 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.12.2012

Sual:
Şiələr tərəfindən Aşura gününə həsr olunmuş yeməyi yemək olarmı?
Onlar deyirlər ki bu yemək Allah rızası üçün bişirilib amma əcri Hüseynə (Allah ona razı olsun) məxsus olacaq.Əgr mən onu qəbul etməsəm anlaşılmazlıq olacaq.Onlar hətta bunun üçün mənə əziyyətdə verə bilərlər.Çünki mən sünnülərə necə münasibət bəslənildiyi bəlli olan İraqda yaşayıram.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 731 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 22.11.2012


" Onlara əmin-amanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə, onu yayarlar. Halbuki bunu Peyğəmbərə və özlərindən olan nüfuz sahiblərinə çatdırsaydılar, içərilərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər"
Qurani Kərim .Nisa (Qadınlar) surəsi 83-cü ayə.

meadeast28 800x522 Атаки на посольства США в трех арабских 
странах


Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 787 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 25.09.2012

 Abdullah Yolcunun mənhəcinə doğru baxış!

(1ci hissə)


1. Giriş;
2. Nümayiş və mitinqlər;
3. Usamə bin Laden haqqında;
4. Şeyx Rabii bin Hədi əl-Mədxəli;
5. Cərh və Tədil;
6. Bidət əhlini tərifləmək;
7. Bidət Muvazinət, Adnan Arurla və onunla eyni mənhəci bölüşməsi.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 786 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 24.09.2012

Qamət Süleyman

"Əmələ görə təkfirdə xavarclərin Əhli Sünnədən fərqi"


(iftiraya cavab)Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 634 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 09.09.2012

« 1 2 3 4 5 »