Baş səhifə » Şübhələrə Rədiyyə
Əziz müsəlmanlar müəllifi olduğum bu kiçik mətndə şiə təriqətinin möhür şübhəsinə rəddiyə olaraq, bu mövzuya açıqlama və eləcədə Quran və Sünnə ilə cavab tapmağa çalışmışam. Allah Subhənə və Təalə bu kiçik risaləni bunu oxuyan hər kəs üçün faydalı etsin.
Bunu axirətimiz üçün faydalı etsin. Əmin.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 2594 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.08.2012

Qamət Süleymanov

"H.Əliyevə cənazə namazı haqında"

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 735 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 08.08.2012

Rafizi şübhələrinə rəddiyələr-4
Bəzi sahabələrin (Allah onların hamısından razı olsun) Qiyamət günü Kövsər hovuzundan qovulacağı şübhəsiə rədiyyə.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 538 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 06.08.2012

Rafizi şübhələrinə rəddiyələr-3

Rafizilərin:
"Ömər ibn əl-Xəttab, təməttu həccini və qadınları siğə etməyi qadağan etmişdir"
şübhəsinə rədiyyə

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 974 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 03.08.2012

Bu günləri təxribatçıların planının tərkib hissəsindən biri də ‘’Vəhhabi‘’ adı altında sünniləri zəiflətməkdir. Bir aksioma var ki, oda yüksəlmənin iki yolunun olmasıdır: biri özünün qalxması, digəri isə qarşı tərəfin aşağı basılmasıdır. Bu gün ‘’Vəhhabi‘’ adı altında söylənilən bir çox şeylər əslində sünnilər haqqında söylənmiş olur.

Siğəni qəbul etməmək, saqqal saxlamaq, möhürsüz namaz qılmaq, kəlmeyi-şəhadətdə Əlinin adını çəkməmək və s. bütün bunların hamısı Vəhhabilik deyil Sünnilikdir. On dörd əsirdir ki, Quran, Sünnət, Səhabənin icması, Tabiin və sair mənbələr üzərində qurulub günümüzə qədər gəlmiş olan bu məzhəb Əhli-Sünnə (Sünni) məzhəbidir, Vəhhabi deyil.

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1125 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 31.07.2012

- Bu kəlmə üç əsr qabaq yaranıb, onu hərə bir cür ifadə edir. Bəzən sünnilərə təzyiqi artırmaq üçün onlara "vəhhabi” deyirlər. Bu, cəmiyyətdə damğa kimi istifadə olunur. Qabaqlar əfqanlar öz torpaqlarını qoruyurdu, onları "duşmanı” adlandırmışdılar. Az sonra "islamçı ekstremistlər” dedilər. Hətta 20 yanvarda da bizim adımızı "islamçı ekstremist” qoymuşdular. Sonra da "vəhhabi” kəlməsi gəldi. Bunun bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, əslində belə təriqət yoxdur. Bu kəlməni işlədənlər cürbəcür siyasi məqsədlər daşıyır. Bəzi təriqətlər də bundan istifadə edir. Biz, yəni əhli-sünnə dində artıq məsələləri qəbul etmir. Peyğəmbərimizin vəfatından sonra dinə gələn artıq təriqət və fikirləri dindən saymırıq. Bu da başqa məzhəblərdə olanları qıcıqlandırır. Bizim dəvət sırf təmiz dinə çağırışdır. Yəni Allah, Peyğəmbər nə deyibsə, odur.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 919 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 31.07.2012

Rafizi şübhələrinə rəddiyələr-2

Rafizilərin:"Müaviyə, Həcər ibn Ədiy adlı səhabəni zalımcasına öldürmüşdür" şübhəsinə rədiyyə
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 622 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 29.07.2012

Bəzi insanlar təqva əlaməti olaraq şübhəli şeylərdən qaçmaq məqsədilə böyük günah sahiblərinin kəsdikləri heyvanların ətlərini yeməyi qadağan edirlər. Bu da dində ifrata varmaqdır ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) bizi bundan çəkindirmişdir:
"Asanlaşdırın çətinləşdirməyin, sevdirin nifrət etdirməyin”. Buxari. "Dində çox ifratdan (şişirtməkdən) çəkinin. Həqiqətən sizdən əvvəlkiləri dində çox ifratçılıq (şişirtmək) məhv etdi”. Nəsəi 4/49, İbn Məcə 3/29, Əhməd 1/215, əl-Albani Səhih. "İfrata varanlar məhv oldular”. Müslim 2670, Əbu Davud 4608

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1197 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.07.2012

Rafizi şübhələrinə rəddiyələr-1
Xalid bin Validin mürtəd Malik ibn Nuveyranı öldürməsi və arvadını kəniz götürməsi məsələsi.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 686 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 28.07.2012

« 1 2 3 4 5