Baş səhifə » Arxiv
Во времена джахилии был один друг у меня ,в детстве он читал намаз ,но потом перестал ,с позволения Аллаха он опять встал на Намаз но стал уже Салафитом . Знания были у него слабые .В один день он увидел меня с книгами и сказал :- пойдем с братьями стакан чай выпьем -я ответил - нет я немогу с Ахли Сунной сидеть , разговор не получится , я влюблен в Ахли Бейт ,так и так слова суннитов не приму .
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1200 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

"Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir” (Quran, Qədr, 3)  Qədr gecəsini ondakı əlamətlərə görə təyin etmək mümkündür.
 Bu əlamətlərdən aşağıdakılardır...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 562 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Qamət Süleymanov:

'' Ramazan ayı barədə olan şübhələr ''

İyulun 21-dən oruc tutanlar 1 gün qəza etməlidir yoxsa yox?


-video+mp3-

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 765 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 08.08.2012

Qamət Süleymanov

"H.Əliyevə cənazə namazı haqında"

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 788 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 08.08.2012

Qamət Süleymanov:

" Ramazan bizə İxlası öyrədir "


Bölmə: Videolar | Baxılıb: 531 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 08.08.2012

Osman Sələfi:

"Möminlərin Sifətləri"

-video+mp3

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 1170 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 07.08.2012

1- Allahdan qorxmaq, Onun qullarının hər etdiklərini və hər söylədiklərini bilməsinə iman etmək...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 874 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 07.08.2012

"Təmizlənmə və tərbiyə, və müsəlmanların buna ehtiyacı” adlı bu risalə öz əsasında, otuz (üç) il bundan öncə (1390 il) Amman şəhərinin (İordaniya) şəriət elmləri institutunda, böyük alim-muhəddis şeyx Muhəmməd Nasıruddin əl-Albaninin, Allah ona rəhmət etsin, oxuduğu muhazirədir. Bu muhazirədə şeyx hər bir müsəlmanın tutması vacib olan yolu açıqlamışdır. Bu mühazirənin əsli iki sözdən ibarətdir – "təmizlənmə” və "tərbiyə”. Şeyx öz həyatını məhz islam əqidəsinin, ona əsrlər boyu daxil edilmiş müxtəlif zəlalətlərin çirkinliyindən, bidətlərdən, xurafatlardan və şirkdən təmizlənməsi yoluna həsr etmişdir. O həmçinin Sünnənin təmizlənməsilə də məşğul olmuşdur. O rəvayətlərin səhih, zəif və ya uydurma olduqunu tədqiq etmiş və bununla Sünnəyə aid olmayan rəvayətləri ayırmışdır. Həmçinin o fikh elmini də nəzərdən keçirmiş və Quran və Sünnəyə müxalif olan fikxi rəyləri və bidətləri təmizləmişdir.

   Bundan sonra şeyx tərbiyəyə keçmişdir. Əvvəl özünü, sonra ətrafını və bundan sonra da bu haqq yoluna dəvət edərək bütün insanları tərbiyələndirməyə başlamışdır. Onun dəvətinə dünyanın hər tərəfindən ümmətin ən xeyrli insanları olan alim və tələbələr dəstək vermişdir. Bundan sonra bütün dünyada elm əsasında dinin dirçəlməsi başlamışdır.

Bölmə: Mobil Kitablar | Baxılıb: 796 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 07.08.2012

Rafizi şübhələrinə rəddiyələr-4
Bəzi sahabələrin (Allah onların hamısından razı olsun) Qiyamət günü Kövsər hovuzundan qovulacağı şübhəsiə rədiyyə.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 592 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 06.08.2012

Osman Sələfi:

"Ramazan ayı imanı qəlbə döymək üçün fürsətdir."

 -video+mp3-
Bölmə: Videolar | Baxılıb: 1144 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 05.08.2012

Qamət Süleymanov.

Qəbələdə camaat namazı və iftardan sonra söhbət.


-video-
Bölmə: Videolar | Baxılıb: 823 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 05.08.2012

Qamət Süleymanov:

"Hakimlər haqqında danışmaq fəsada açılan qapıdır"


digər

"Mühüm Məsələlər"

-video-
Bölmə: Videolar | Baxılıb: 600 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 04.08.2012

Qamət Süleymanov.

"Ramazan bir məktəbdir"


-video+mp3-
Bölmə: Videolar | Baxılıb: 762 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 03.08.2012

Rafizi şübhələrinə rəddiyələr-3

Rafizilərin:
"Ömər ibn əl-Xəttab, təməttu həccini və qadınları siğə etməyi qadağan etmişdir"
şübhəsinə rədiyyə

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1053 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 03.08.2012

Şeyx əl-Albani:

"Yusuf əl-Qardavinin iç üzü və mənhəci"


Alimlərin Qardavi haqqındakı sözləri və onun boynu vurulmağa layiq olan küfrü

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 825 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 02.08.2012

Useyd Turabov:

Kinolarda Peyğəmbərlərin və səhabələrin rolunda oynamaq CAİZ DEYİL!

Bölmə: Audiolar | Baxılıb: 594 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 02.08.2012

Əli -radiyallâhu anh’ın Sıffın savaşından döndükdən sonra belə dedi:

 "Ey insanlar! Müaviyyənin idarəçiliyini çirkin görməyin.Çünki siz onu itirsəniz,insanların başlarının qarpız kimi çiyinlərindən yerə düşdüklərini görərsiniz.”


Qaynaq: İbn Teymiyyə, Minhəcu’s-Sünnə (6/209)

Zəhəbi,Tarixu’l-İsləm (2/343)

İbn Kəsir, əl-Bidayə və’n-Nihayə (9/233,)
Bölmə: Mobil Kitablar | Baxılıb: 1112 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 01.08.2012

Bakının Müşfiqabad qəsəbəsindəki məscidin imamı Mübariz Qaçayev isə «vahid xütbə» məsələsini yolverilməz sayır:
«Bizə də xəbər çatıb, əksər namaz qılanlar da buna narazılıqlarını bildirirlər. Bizim xütbələrimiz onsuz da başdan ayağa islahdır, insanları düz yola dəvət etməkdir. İnsanlara islamdan danışırıq. Hər şeyi elmi baxımdan izah edirik. Bizdə şiə və əhli sünnə əqidələri mövcuddur, indi onlara «vahid xütbə»lər necə və kim tərəfindən veriləcək? Bu, müəyyən deyil».
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
hesab edir ki bu məsələnin «vahid xütbə» anlayışı kimi təqdim olunması yanlışdır.Söhbət əlamətdar günlər və tarixi hadisələrlə əlaqədar verilən tövsiyə xarakterli xütbə və moizələrdən gedir. Yəni, həmin xütbələrdə vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği, tarixi-mədəni irsə sədaqət, dinlər və məzhəblərarası münasibətlərdə tolerant yanaşma kimi mühüm məqamlara xüsusi diqqət çəkilə bilər.

Bölmə: Xəbərlər | Baxılıb: 661 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 31.07.2012

Bu günləri təxribatçıların planının tərkib hissəsindən biri də ‘’Vəhhabi‘’ adı altında sünniləri zəiflətməkdir. Bir aksioma var ki, oda yüksəlmənin iki yolunun olmasıdır: biri özünün qalxması, digəri isə qarşı tərəfin aşağı basılmasıdır. Bu gün ‘’Vəhhabi‘’ adı altında söylənilən bir çox şeylər əslində sünnilər haqqında söylənmiş olur.

Siğəni qəbul etməmək, saqqal saxlamaq, möhürsüz namaz qılmaq, kəlmeyi-şəhadətdə Əlinin adını çəkməmək və s. bütün bunların hamısı Vəhhabilik deyil Sünnilikdir. On dörd əsirdir ki, Quran, Sünnət, Səhabənin icması, Tabiin və sair mənbələr üzərində qurulub günümüzə qədər gəlmiş olan bu məzhəb Əhli-Sünnə (Sünni) məzhəbidir, Vəhhabi deyil.

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1200 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 31.07.2012

- Bu kəlmə üç əsr qabaq yaranıb, onu hərə bir cür ifadə edir. Bəzən sünnilərə təzyiqi artırmaq üçün onlara "vəhhabi” deyirlər. Bu, cəmiyyətdə damğa kimi istifadə olunur. Qabaqlar əfqanlar öz torpaqlarını qoruyurdu, onları "duşmanı” adlandırmışdılar. Az sonra "islamçı ekstremistlər” dedilər. Hətta 20 yanvarda da bizim adımızı "islamçı ekstremist” qoymuşdular. Sonra da "vəhhabi” kəlməsi gəldi. Bunun bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, əslində belə təriqət yoxdur. Bu kəlməni işlədənlər cürbəcür siyasi məqsədlər daşıyır. Bəzi təriqətlər də bundan istifadə edir. Biz, yəni əhli-sünnə dində artıq məsələləri qəbul etmir. Peyğəmbərimizin vəfatından sonra dinə gələn artıq təriqət və fikirləri dindən saymırıq. Bu da başqa məzhəblərdə olanları qıcıqlandırır. Bizim dəvət sırf təmiz dinə çağırışdır. Yəni Allah, Peyğəmbər nə deyibsə, odur.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 991 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 31.07.2012

« 1 2 ... 29 30 31 32 33 »