Baş səhifə » Arxiv
Qamət Süleymanov:

"Sual-cavab"


-video+mp3-

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 643 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 23.08.2012


До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что вам показывали в фильмах и фэнтезийных романах. Правда – она гораздо менее… хм… благоуханна. Причём это относится не только к мрачному Средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось. К мытью тела тогдашний люд относился подозрительно: нагота – грех, да и холодно – простудиться можно. Горячая же ванна нереальна – дровишки стоили уж очень дорого, основному потребителю – Святой Инквизиции – и то с трудом хватало, иногда любимое сожжение приходилось заменять четвертованием, а позже – колесованием.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 592 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 22.08.2012

Osman Sələfi

"İbadət Ramazanla bitmir"


 -video+mp3
Bölmə: Videolar | Baxılıb: 732 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.08.2012

Шейх: Как бы ни было, организаторы пришли сюда с подарками и мы будем задавать вопросы братьям, и кто даст правильный ответ, получит подарок. Но тут сейчас подарки разные? Подарки разные.
Помощник: В зависимости от сложности вопроса, шейх...
....
Шейх: И так. Человек совершил молитву, забыв совершить омовение.
Обязан ли он совершить омовение и переделать молитву, или же не обязан? Все поднимают руки! Да.
Выбери того, кто ответит на вопрос.

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 620 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.08.2012

Dünyada

Ramazan Bayramı
 
çoşqusu

-video-

Baxılıb: 627 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.08.2012

Bayram Təbrikimiz !
Bölmə: Elanlar | Baxılıb: 552 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 19.08.2012

 Şeyx Qamət:

"Ramazan sonu qardaşlara nəsihətim!"


-video+mp3-

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 667 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 18.08.2012

Əssəlamu aleykum va rahmatullahu va bərəkətuhu

Möhtərəm müsəlmanlar,

Nəzərnizə
çatdırmaq istəyirik ki,bayram namazları...


Baxılıb: 608 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 18.08.2012

Böyük tabiin AbdulMəlik İbn Umeyr (rahiməhullah)
rəvayət edir ki, Uməmə bintul-Həris adlı bir qadın gəlin köçən qızına bu cür nəsihət edir:

Ey qızım, bil ki, qadınlar kişilər üçün, kişilər də qadınlar üçün xəlq edilmişdir.
.
Sən öyrəşdiyin bir mühitdən, yeni və başqa bir mühitə gedirsən.
Onun üçün sənə bu 10 nəsihəti edirəm.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 685 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 15.08.2012

Əbül-Aliya (Allah ona rəhmət etsin!) demişdir:

 "Mən Quranı sizin Peyğəmbərinizin (sallallahu aleyhi və səlləm) vəfatından 10 il sonra oxudum. Ona görə də Allah mənə iki xeyir bəxş etdi və bilmirəm ki, ikisindən hansı daha yaxşıdır: Allahın məni İslamın doğru yoluna yönəltməsi və yaxud Allahın məni həruri (xəvaric) etməməsi”

İbn Hibban Səhih(№559), əl-Xatib əl-Bağdadi Tarixi Bağdad(№5862), əş-Şihab əl-Qudai Müsnəd(1/57) və Əbu Nuaym Hilya(8/172)

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1143 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.08.2012

Osman Sələfi:

"Müsəlmanın müsəlman üzərindəki haqqları"


-video+mp3"

Baxılıb: 739 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 12.08.2012

Qamət Süleymanov

"Ramazanın son 10 günü"


10.08.2012-video+mp3-

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 723 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 12.08.2012

Əziz müsəlmanlar müəllifi olduğum bu kiçik mətndə şiə təriqətinin möhür şübhəsinə rəddiyə olaraq, bu mövzuya açıqlama və eləcədə Quran və Sünnə ilə cavab tapmağa çalışmışam. Allah Subhənə və Təalə bu kiçik risaləni bunu oxuyan hər kəs üçün faydalı etsin.
Bunu axirətimiz üçün faydalı etsin. Əmin.
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 2947 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 11.08.2012

Bu ümmətin Peyğəmbəri -sallallahu aleyhi və səlləm- dir !
Əxlaq etibarı ilə hər bir kəsə nümunə olan kəs !
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 767 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Sual: "Bir nəfərə dəstəmaz alarkən vəsvəsələr gəlir : "dırnaqlarını və ya dabanlarını və ya ayaqlarını yumadın”. Bunlara fikir verməmək olarmı?

-Şeyx: "Bəzi insanlarda çoxlu vəsvəsələr olur və hər dəstəmaz alarkən onlar şübhədə olurlar ki, hər hansı bir dəstəmaz üzvünü tam yuyublar, yoxsa yox...

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1050 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Katoliklər: Romada papanın itaətkarlarıdırlar.
Protestantlar isə: Marten Luterin ardıcıllarıdırlar.
Onların bəzi əqidəvi fərqləri...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 2661 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Ey müsəlmanlar, Allahdan haqqıyla qorxun və haqqıyla həya edin !

  Həya insanda ən gözəl xasiyyətlərdən biridir, hətta imanla müqayisə olunur. İnsanda həya olarsa, onu ona layiq olmayan əməllərdən çəkindirər. İnsanda həyanın az olması onun qəlbinin və ruhunun ölməsi deməkdir. Qəlb nə qədər salamat olarsa, həmin şəxsin həyasının kamilliyi şübhə altinda olmaz .
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 615 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Yaranma qayəsin bilmədi insan,

Günlər aylar oldu, aylar da illər...

Əcəl qəfil gəldi, vermədi aman,

Qəbirdə mələklər sual verdilər.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 894 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

Сынок я завещаю тебе бояться Аллаха, как в тайне, так и явно, говорить истину, как в состоянии силы, так и в состоянии слабости, быть бережливым как в бедности, так и в богатстве, быть справедливым как к друзьям, так и к врагам, быть старательным как в лености, так и в бодрости, быть дольным Аллахом, как в трудные времена, так и во времена облегчения...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 1364 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

İbn Adi, "əl-Kəmil" adlı əsərində, Əbu Hureyra, İbn Ömər, Ebu Zər və Hubeyb ibn Məsləmə`dən rəvayət edir ki, Rəsulullah (عليهم الصلاة والسلام) belə buyurur: 
"Gec-gec ziyarətə gedin ki, məhəbbət artsın.."
İbn Adi, İbn Ömərin belə dediyini rəvayət edir:
"Biz cahiliyyə dövründə, "gec-gec ziyarət et ki, (aranızdakı) sevgi artsın" -deyərdik.. Peyğəmbər də, (عليهم الصلاة والسلام) bizə eyni şeyi söyləyərək belə buyurdu...
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 567 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 10.08.2012

« 1 2 ... 28 29 30 31 32 33 »