Baş səhifə » 2012 » Avqust » 2 » Şeyx əl-Albani:"Yusuf əl-Qardavinin iç üzü və mənhəci" və Alimlərin Qardavi haqqındakı sözləri
07:39
Şeyx əl-Albani:"Yusuf əl-Qardavinin iç üzü və mənhəci" və Alimlərin Qardavi haqqındakı sözləri

Şeyx əl-Albani:

"Yusuf əl-Qardavinin iç üzü və mənhəci"


Alimlərin Qardavi haqqındakı sözləri və onun boynu vurulmağa layiq olan küfrü

haqqında www.menhec.az youtube kanalımızın hazırladığı 2 yeni videonu mətni ilə sizinlə paylaşırıq.


Şeyx əl-Albani:

"Yusuf əl-Qardavinin iç üzü və mənhəci"

Şeyx Əllamə Nəsraddin əl-Əlbanı:

"Mən Şeyx Həmidin Şeyx Qardavi haqqında dedikləri ilə əlaqədar bəzi şeylər demək istərdim və o da əl-Ğazəli ( Müsair) kimi eyni mənhəcdədir. Görünür ikisi də (Qardavi və Ğazəli) eyni vaxtda və eyni fikrə sahibdirlər..."

Şeyx Əllamə Nəsraddin əl-Əlbanı:
"Mən Şeyx Həmidin Şeyx Qardavi haqqında dedikləri ilə əlaqədar bəzi şeylər demək istərdim və o da əl-Ğazəli ( Müsair) kimi eyni mənhəcdədir. Görünür ikisi də (Qardavi və Ğazəli) eyni vaxtda və eyni fikrə sahibdirlər..."

Tələbə:
əl-Qardavi Ğazəlini öz müəllimi hesab edir.
Şeyx əl-Albani:
Elədir?
Tələbə:
 Bəli, o, ondan cavandır.
Şeyx Albani:
Bəli, doğrudur. Onlar arasında o qədər fərq yoxdur.
Tələbə:
Fərq var ya Şeyx! Onlar arasında 10 ildən çox fərq var.
Şeyx əl-Albani:
 Vallahi?
Tələbə:
Şeyx Ğazəlinin 78 yaşı var.
Şeyx əl-Albani:
Oldu, Qardavinin neçə yaşı var? Çünki mən bir müddət Qatarda yaşamışam, orda əl-Qardavi və əl-Ğazəli ilə görüşərdim, mən onların arasında yaş fərqini hiss etmədim, lakin ikisinin də birlikdə təhsil aldığının şahidi oldum.
Məsələ odur ki, onların hər ikisi Əhli Sünnədən fərqli uzaq mənhəcə sahibdirlər. Əgər Ğazəli bir hədisi "zəif" olaraq qeyd etdikdə, bunun arxasınca görərsən ki, əl-Qardavi bunu deyir. Eləcədə əksinə görərsən. Onlar bir çox səhih hədisləri zəif hesab ediblər. Ən məşhur hədislərdən birisi olan Buxaridə keçən hədisdir:
Bu hədis bu gün kimlərin Sünnədən sapdığını göstərəcək bir meyar kimi tanınır. Bu hədis müasir xəstəliyi müalicə edir, insanlarda öz havalarına uyaraq onun ardınca yuvarlanır və olardan kimsə şəriətə müxalif olduğu haqda elm varsa belə deyir:
ləə həulə və ləə quvvətə illəə billəəh.
Sünnədən sapan həmin kimsə isə "bunu (musiqini) etməkdə (qulaq asmaqda) heç bir zərər yoxdur (Bunda bir qadağa yoxdur" adıyla) deməklə fəallıq göstərməyə çalışır.
Məhz mənim dediyim hədis budur, Buxaridə keçən:
Peyğəmbər -- sallallahu aleyhi və səlləm -- buyurur: «Ümmətimdən zinanı, ipəyi, içkini və musiqi alətlərini halal qəbul edən insanlar çıxacaq...» (Səhih Buxari, 5590)
Əl-Ğazəli bu hədisə məhəl qoymur, əl-Qardavi də onun etdiyini edir.
əl-Qardavi Buxaridə keçən hədis haqqında məhz İbn Həzm əz-Zahirini sitat gətirərək bu hədisə: Movdu (uydurma) deyir.
Bir insanın bildiyi halda nə dediyini bilmir. (yəni ağzına gələni danışır)
Movdu (uydurma) hədis yalançı və qondarma kimsə tərəfindən nəql olunandır.
Səhih Buxaridə kəzzəb və azmış birisi varmı?!
Heç vaxt!!!
Halbuki Buxarinin rəvayətini bilir və bu hədis başqa yollarla eyni sənəddə Buxaridəki kimi rəvayət olunmuşdur.
Qardavi özü də bilir ki, bu hədis Buxaridə keçdiyini və digər yollarla rəvayət olunduğunu və alimlərin ibn Həzmə rəddiyyə verdiklərini də bilir. Bütün bu elmi əziyyətləri divara çırpır və "İbn Həzm deyir ki, bu hədis uydurmadır" söyləyir.
Bu dəlildir ki, o, müasir çağımıza uyğunlaşdırmaq istəyir. O, istəyir ki, İslam müasir dövrümüzdə insanları hava və istəklərinə görə yaşanılmalıdır. O belə şeylər çoxdur lakin görünür ki bunun (əcaib işin) arxasında nə varsa elə o qəsd (şər) var. Allahdan sünnəti diriltməyi və ümmətə ona əməl etməyi nəsib etsin! Vəssalamu aleykum.


Alimlərin Qardavi haqqındakı sözləri və onun boynu vurulmağa layiq olan küfrü

Şeyx İbn Useymin (rahiməhullaah)
Şeyx Ubeyd əl-Jəbir (hafizəhullaah)
Şeyx Muqbil (rahiməhullaah)
Şeyx Albani (rahiməhullaah)


Yusuf əl-Qardavi haqqında alimlərin dedikləri.

"Öz yerimi tərk etməmişdən öncə İsrail dövlətini seçkilərdə əldə etdiklərinə görə təbrik etmək istəyirəm. Ərəblərin hamısı üz ümidlərini Barlinin qələbəsinə bağlamışdılar. Halbuki o, uduzdu və məhz buna görə də İsraili tərifləyirik. Biz arzu və ümid edirik ki, bizim ölkəmiz də belə ola bilsin. Çox az sayda insanların sayı ilə, az qalmışdı ki, tutduqları mövqelərini əldən versinlər. onlar bizim ölkədə öyrəşdiyimiz kimi nə 94%, nə də 95% deyil, düz 99%, bu nədir belə? Allah belə öz namizədliyini insanlar arasında irəli sürsəydi, O da bu qədər səs faizi toplamazdı. Yalan, aldatmaq hiylədən başqa?! Biz buna görə İsraili təbrik edirik.".
Şeyx Ibn Üseymindən -- rahmətullahi aleyhi - bu barədə soruşduqda belə dedi:
Şeçkilərdən danışarkən deyir: "Allah belə öz namizədliyini insanlar arasında irəli sürsəydi, O da bu qədər səs faizi toplamazdı" - Allaha sığınıram! Bu sözləri söyləyən kimsə tövbə etməlidir, əksi təqdirdə mürtəd kimi öldürlməlidir. Çünki o, məxluqu Xaliqdən daha elmli tutdu. Buna görə mütləq tövbə etmək lazımdır, Allah tövbələri qəbul edəndir. Əksi təqdirdə müsəlmanların rəhbəri onun boynunu vurmalıdır."
Şeyx Ubeyd əl-Jabir:
Ola bilsin ki, cəhalədən dolayı cahildir. Xeyir istəyir, lakin haqqla batili ayıra bilmir.
O, elə düşünür ki, Seyyid Qutub, Həsən əl-Bənnə, əl-Movdudi, ən-Nədvi, Fəthi Yəkən, Qatarda olan Yusuf bin Abdullah əl-Qardavi Misri. Allahdan istəyirəm ki, Qatarı onun və ona bənzər zəlil bidətçilərdən və bidətdən qorusun!
Onlar özlərinin "alim" olduğunu zənn etsinlər, əgər həmin kimsə ixlaslı və dəvət etdiyi yolda ciddidirsə və onun istədiyi də haqqdırsa, ona bəyan edildikdən sonra əlini onlardan qaldırar və özünü o kimsələrdən uzaq tutar.
Əgər o, yalançıdırsa, bulunduğu hal üzrə, onları müdafiə edib xətalarını gizlətmək üzrə həmin yolda qalacaqdır və inlara üzr gətirərcək. Bundan sonra O da onlara qatılacaq və heç bir şərəfi olmayacaq.
Şeyx Muqbil:
Əgər zəif insan böyük imamlardan bir imam haqqında danışarsa, onun danışdıqları qəbul olunmaz, buna misal olaraq Qardavinin Şeyx İbn Bazz haqqında danışmasıdır. AbdulMəcid ər-Raymi Camii ud-Daavatda, bəli Cəmii ud-Daavat AbdulMəcid ər-Rayminin əlinə keçənə qədər Sünnəni yayırdı və beləcə Cəmii əd-Davaatı yoluxdurdu. AbdulMəcid Yusuf əl-Qardavinin sözlərini oxuyaraq onu müdafiə etdi və bəzi cahil yəmənlilər onu dinlədilər, (haqqı) tərk etdilər və şeyx İbn Baza lənət oxudular.
Bu hadisə mənə doğrusözlü qardaşımız AbdurRahmən ibn İyaş tərəfindən xəbər verildi.
Sənə sabit olmayan bir kimsə, AbdulMəcid ər-Raymi və ya Yusuf əl-Qardavi kimi birisi gələrsə və müsəlmanların imamlarından olan bir imamı gözdən salarsa, nə olursa olsun, qəbul etmirik və bizim yanımızda onun heç bir şərəfi yoxdur.
Şeyx Albani demişdir:
Yusuf Qardavinin təhsili əl-Əzhar təhsilidir və o da Quran və Sünnə mənhəci üzərində deyildir. O, insanlara elə bir fəvalar verir ki, şəriətə ziddir. Onun çox təhlükəli fəlsəfi görüşləri vardır. Şəriətdən hər hansı bir qadağa gəldiyi zaman sözləriylə bu qadağanı zəiflədərək: "Burada qadağan olunası qəti bir şey yoxdur" deyər. Bu əsasnanda Musiqini halal görmüşdür."
Şeyx Muqbil:
Ona görə də bu günki dövrümüzün alimlərimizdən hər hansı bir alim gələrsə və dəlillərlə zəlaləti göstərərsə, məsələn, Muhamməd əl-Ğəzali, Yusuf əl-Qardavi və yaxud İflasa uğramış Qardaşların mənhəcinin (ixvanul Muflisin) (sapıqlığını), biz bunları qəbul edirik və qəbul etmək də VACİBDİR.

Təqdim etdi:

Sələf-us-Salihinin yolunu dəlilləri ilə sizə çatırmağa çalışan

www.menhec.az

Youtube kanalı

Bölmə: Videolar | Baxılıb: 833 | Yüklədi: selefimedia