Baş səhifə » Faydalar

Əhməd bin Hənbəl:

" Buna elm tələbəsi adı düşür "

 

Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 585 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 24.04.2014

 
İbrahim Nuhun mənhəcində idi...
 
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 583 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.04.2014


1
-(Qiyamətdən öncə baş verəcək) Fitnələr və qətllər haqqında peyğəmbərimizdən (səllallahu aleyhi və səlləm) gələn hədislər onun peyğəmbərlik əlamətlərindən sayılır.
2-...
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 592 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 18.03.2014

 Şeyx Useymin rahimahullahdan soruşdular:

"İnsanın çoxlu günahları var amma, onu müalicəsi olmayan ölümcül xəstəlik yaxalayıb və həkimlər ona heç bir kömək edə bilməyəcəklərini deyiblər. O indi (etdiklərindən) peşmandır. Ölümcül xəstəliyinə baxmayaraq onun tövbəsi səhihdirmi? "
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 548 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.01.2014

Əbu Talib ondan (İmam Əhməddən) soruşdu:
"Əgər mən insana yaxşılığı əmr etdimsə amma o münkəri etməyi davam edir (qulaq asmırsa)?"
İmam Əhməd cavab verdi:...
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 574 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 18.11.2013

İbnu Qudamə əl-Məqdisi buyurur:

"İndiki dövrdə nadir hallarda səmimi və nəsihət edən dost tapmaq mümkündür. Çünki dostlar arasında yaltaqlığı tərk edib, nəsihət edənlər azdır. Sələflər onlarda olan xətaları, naqsiliklərin göstərilməsini sevərdilər. Amma bizlər çox vaxt bizə nöqsanımızı bildirənə (nəsihət edənə ) qarşı nifrət edən birisinə çevrilməklə cavab veririk.Və bu bizim imanımızın zəifliyin
in isbatıdır"
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 557 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 16.09.2013

Aişə anamız (radıyAllahu anhə) buyurur:
- Mədinəlilərdən bir qadın yaşayırdı, onun əri ticarətlə məşğul olar və arabir müxtəlif yerlərə səfərə çıxardı. Əri hər dəfə səfərə çıxdıqda qadın bir yuxu görərdi. Hər səfərə çıxarkən də zövcəsini hamilə vəziyyətdə qoyub gedərdi.

Həmin qadın Rasulullahın (sallAllahu aleyhi və səlləm) yanına gəlib deyərdi:...
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 803 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 05.07.2013

Əbu Hureyrə (Allah ondan razi olsun) Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu demişdir: "Kim doğru yola dəvət edərsə, ona , tabe olana veriləcək qədər savab verilər.Bu onların savablarından heç nə azltmaz. Kim də zəlalətə dəvət edərsə, ona , tabe olana yüklənəcək qədər günah yüklənər.Bu onların günahlarından heç nə azaltmaz."
Müslim rəvayət etmişdir.

Şərh.

  Bu və buna bənzər digər hədislər insanı doğru yola və xeyrə dəvət etməyə həvəsləndirir. Burada dəvət edənin fəziləti qeyd olunur.Həmçini...
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 589 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 25.06.2013

Muaviyyə (Allah ondan razı olsun) demişdir ki :
"Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurudu:"Allah kimə xeyir istəyərsə onu dində fəhmli edər."
Bu hədis elmin fəziləti haqqinda  rəvayət olunan ən əzəmətli hədislərdən biridir.Burada faydalı elmin insan üçün xoşbəxtlik sayılması Allahın bununla həmin şəxsə xeyir istəməsi zikr olunur.
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 806 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 19.06.2013

Ibn Qəyyum
"Əgər qulu səhər və axşam Tək olan Allahdan başqa heç nə maraqlandırmırsa, o zaman Allah onun bütün ehtiyaclarnı üzərinə götürər və onu bundan məşğul edənlərin isə hamısından uzaqlaşdırar.Və..."
Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 564 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 17.06.2013

« 1 2 3