Baş səhifə » 2014 » Aprel » 20 » İbrahim Nuhun mənhəcində idi...
10:27
İbrahim Nuhun mənhəcində idi...

İbrahim Nuhun mənhəcində idi...
--------------
Uca Allah buyurur:

" Aləmlər içərisində Nuha salam olsun!Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır. Sonra o birilərini suya qərq etdik. Həqiqətən, İbrahim onun ardıcıllarından idi. "
əs-Saffat, 79-83
Mucahid (rahimahullah) dedi:

" Bu o deməkdir ki, İbrahim onun (Nuhun) mənhəcində (1) idi. "


ət-Təbəri, 22557
--------
1.Mənhəc Yer üzündə Allahın buruqlarını həyata keçirmək üçün yol, metoddur.Uca Allah buyurdu:" Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik" (Maidə,48)
Qatadə rahimahullah buyurud:"Bütün Peyəmbərlərin dini eyni şəriətləri isə müxtəlif idi."
ət-Təbəri 9544

------------------
 Всевышний сказал:

«Мир Нуху (Ною) среди миров!Воистину, так Мы воздаем творящим добро. Воистину, он – один из Наших верующих рабов.Затем Мы потопили всех остальных. Ибрахим (Авраам) был одним из его приверженцев». (ас-Саффат 37: 79-83).


Муджахид сказал:

“Это значит, что Ибрахим был на манхадже (1) и Сунне Нуха”.

ат-Табари 22557.
------------
1. Манхадж – это путь, методология для воплощения повелений Аллаха на земле. Всевышний Аллах сказал: «Каждому из вас Мы установили закон и путь». (Маида 5: 48). Къатада сказал: “Религия всех пророков одна, а шариаты разные!” ат-Табари 9544.

Bölmə: Faydalar | Baxılıb: 568 | Yüklədi: selefimedia