Baş səhifə » 2013 » May » 13
Yalnız Allaha səmimi iman gətirmək olar. O (Pak və Mü­qəd­dəs), bu sözlərlə təkcə Ona səmimiyyətlə ibadət etməyin xü­susi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayır. Rəbb ən mükəmməl və kamil sifətlərə malikdir və Öz qullarına hərtərəfli lütüfkarlıq gös­tərir və buna görə Ona iman gətirmək səmimi və pak olmalı­dır. Belə bir iman nöqsanlar və çatışmazlıqlarla bir araya sığış­maz, çünki Allah onu Özü və sadiq məxluqları üçün seçmişdir. İn­san­lar Onun iradəsinə itaət etməli, tək Ona pərəstiş göstərməli, Ona məhəbbətlə, qorxu və ümidlə ibadət etməli və həmçinin bütün xeyirxah əməllərində yardım üçün Ona dua etməlidirlər...

...Əgər insan Fövqəlqüdrətli Yaradanla aciz məxluqların ara­sındakı bu böyük fərqi DƏRK edərsə, onda müşriklərin nə qə­dər nadan, axmaq, düşüncəsiz ədəbsiz olması ona bəlli olar. Ona aydın olar ki, Allah müşrikləri bağışlamır, çünki uydurma ilah­lara ibadət edilməsi Onun ünvanına yönəldilmiş təhqirdir.
Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 751 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.05.2013

Şeyx Fəuzanın

-hafizahullah-

Tövhiddə cahilliyin üzürlü olması
na dair bəzi fətvaları.

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 855 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 13.05.2013