Baş səhifə » 2013 » May » 20

Əsl zahidlik nümunəsi.

Səhabə və Tabiin nəsli.

3-cü hissə

Salman əl-Farisi , Əbu Hureyra , Abdullah ibn Məsud , Möminlərin anası Aişə , Utbə ibnul Qazvan , Həsən və Huseyn , Bəkir İbn Abdullah , Ummu əd-Darda , Ammar ibn Yəsir , Muaz ibnul Cəbəl , Təmim əd-Dari , Əbu Ubeydə ibnul Cərrah , Səad ibn Əmr əl-Cuməhi , Cəfər ibn Əbu Talib , Ənəs ibn Məlik , Abdurrahmən ibnul Əsvəd , Fudeyl ibn İyəd , Əli ibnul Fudeyl ibn İyəd , Məruf ibnul Həni , Ubeyd ibn Əbu Lubəbə , Əli ibn Huseyn ibn Əli ibn Əbu Talib , Osman ibn Əbul As , Əbul Aliyə , Bəkr ibn Abdullah əl-Muzəni , İmam əl-İcli...

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 809 | Yüklədi: selefimedia | Tarix: 20.05.2013