Baş səhifə » 2013 » Avqust » 25 » Yaşar Suleymanlı:"Şiə mənbələrində dəvənin və s. sidiyinin içilməsi barədə rəvayətlər" -mp3+mətn--
10:29
Yaşar Suleymanlı:"Şiə mənbələrində dəvənin və s. sidiyinin içilməsi barədə rəvayətlər" -mp3+mətn--
Yaşar Suleymanlı:

"Şiə mənbələrində dəvənin və s. sidiyinin içilməsi barədə rəvayətlər"Mp3 Yüklə:

18.3 MB


Möhtərəm müsəlmanlar!
Bir neçə müddətdir ki, həddini bilməyən, rafizilər, şeytanın partıyası olan – hizbuş-şeytan adı ilə, sosial şəbəkələrdə, əhli sünnə vəl-cəmaəyə böhtan və iftira ataraq, peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ayaqüstə subaşına çıxmasını eyb və tənə edərək, bunun guya, dinə zidd bir hökm olduğunu və səhih din ilə, heç cür bağdaşmadığını iddia etmişlər.
Halbuki, bu məsələ, barədə, rəvayətlər və fətvalar, rafizilərin öz dinlərində və onların nəzdində, mötəbər sayılan kitablarında da vardır.
Bu isə, onu açıq-aydın isbat edir ki, rafizilər, öz kitablarını oxumurlar və öz kitablarında olan, məsələlərin çoxundan bixəbərdirlər.
Bu səbəbdən, bu məsələ barədə olan, rəvayət və fətvaları, burada qeyd edirəm ki, qoy, sıravi rafizilər, bunları oxusunlar və görsünlər ki, onların, ardıyca getdiyi kəslər, onları, sadəcə, aldadırlar və bununla, zəlalətlərini daha da dərinləşdirirlər.
Rafizilərin nəzdində, mötəbər olan, kitablarda, ayaqüstə subaşına çıxmaq barədə, olan, rəvayət və fətvalar:

قال الكليني في " الكافي" (ج 6/ص 500):
18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَاسَ بِهِ.
http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/ 09/no0984.html

Əl-Kuleyni "əl-Kafi" kitabında (6 cild, səh. 500) demişdir:
18 – Əli bin İbrahim, atasından, (o da) İbni Əbu Umeyrdən, (o da) bir nəfərdən, (o da) Əbu Abdulladan (Ona salam olsun) rəvayət etmişlər ki, demişdir ki: "Ona, ayaq üstə, uzanaraq (yəni, ayaqları uzadaraq), subaşına çıxan, kəs barədə, soruşdum. (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir".
Əl-Məclisi "Mir`atul-uqul" kitabında (22 cild, səh. 402) bu rəvayətə "həsəndir" demişdir.

قال الحر العاملي في " وسائل الشيعة":

33 - باب كراهة البول قائما من غير علة، إلا أن يطلى بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع - (ج 1/ص 352):
[933] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلي، فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/ 10/no1039.html

Əl-Hurrul-Amili "Vəsailuş-şiə" kitabında demişdir:
33 – İlləsiz (səbəbsiz) yerə, ayaq üstə, subaşına çıxmağın, bəyənilməz olması, yalnız, işıqlandırma ilə (ayaqları) uzadaraq edilərsə, o başqa və kişinin, sidiyini, hündürlükdən havaya qaldıraraq, bövl (subaşına) etməsinin bəyənilməz olması fəsli (1 cild, səh. 352):
(933) 2 – Və ondan, (o da) atasından, (o da) İbni Əbu Umeyrdən, (o da) bir nəfərdən, (o da) Əbu Abdulladan (Ona salam olsun) rəvayət etmişlər ki, demişdir ki: "Ona, ayaq üstə, uzanaraq (yəni, ayaqları uzadaraq), subaşına çıxan, kəs barədə, soruşdum. (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir".

37 - باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه - (ج 2/ص 77):
[1536] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/ 10/no1040.html

37 – (Ayaqları) Uzadaraq ayaq üstə, subaşına çıxmağın caiz olması və onun üçün, oturmağın bəyənilməz olması fəsli (2 cild, səh. 77):
(1536) 1 – Muhəmməd bin Yaqub (əl-Kuleyni), (o da) Əli bin İbrahimdən, (o da) atasından, (o da) İbni Əbu Umeyrdən, (o da) bir nəfərdən, (o da) Əbu Abdulladan (Ona salam olsun) rəvayət etmişlər ki, demişdir ki: "Ona, ayaq üstə, uzanaraq (yəni, ayaqları uzadaraq), subaşına çıxan, kəs barədə, soruşdum. (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir".

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 353
[938] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم، ولكن (1) يتخوف عليه (2) أن يلبس (3) به الشيطان، أي يخبله (4)، الحديث.
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/ 10/no1039.html
Yenə də, əl-Hurrul-Amili "Vəsailuş-şiə" kitabında (1 cild, səh. 353) demişdir:
(938) 7 – Muhəmməd bin əl-Həsən isnadı ilə, Muhəmməd bin Əli bin Məhbubdan, (o da) Muhəmməd bin İsadan, (o da) Səadandan, (o da) Həkəmdən, (o da) bir nəfərdən, (o da) Əbu Abdulladan (Cəfər əs-Sadiqdən) rəvayət etmişlər ki: Ona dedim ki: "Kişi ayaq üstə bövl edərmi (subaşına çıxarmı)?" Bunun üzərinə, (Cəfər əs-Sadiq) dedi ki: "Bəli". Lakin, şeytanın ona təlbis edərək, vəsvəsə verməsindən qorxulur (qorxunmalıdır)".
قال الطوسي في "تهذيب الاحكام" 1: 352|1044 - (19/ 2) (1044) 7

عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان).

http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/ 10/no1015.html

"Tayfanın şeyxi" ləqəbli ət-Tusi "Təhzibul-əhkam" kitabında (1 cild, səh. 352 və 2 cild, səh. 19) demişdir:
Ondan, (o da) Muhəmməd bin İsadan, (o da) Səadandan, (o da) Həkəmdən, (o da) bir nəfərdən, (o da) Əbu Abdulladan (Cəfər əs-Sadiqdən) rəvayət etmişlər ki: Ona dedim ki: "Kişi ayaq üstə bövl edərmi (subaşına çıxarmı)?" Bunun üzərinə, (Cəfər əs-Sadiq) dedi ki: "Bəli". Lakin, şeytanın ona təlbis edərək, vəsvəsə verməsindən qorxulur (qorxunmalıdır). Dedim ki: "Kişi, su mənbəyinə bövl edərmi (subaşına çıxarmı)? Bunun üzərinə, (Cəfər əs-Sadiq) dedi ki: "Bəli". Lakin, şeytanın, ona vəsvəsə verməsindən qorxulur".

قال الفاضل الهندي في "كشف اللثام" (ج 1/ص 23 (ت. ق.):
لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ابى عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس.
http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/ 02/no0213.html

Əl-Fadil əl-Hindi "Kəşful-lisəm" kitabında (1 cild, səh. 23, qədim çap ilə) demişdir:
Çünki, (Cəfər) əs-Sadiqə, ibni Əbu Umeyrin mürsəl olaraq, bir nəfərdən, etdiyi rəvayətdə, ayaq üstə, uzanaraq (ayaqları uzadaraq) bövl etmək (sübaşına çıxmaq) barədə sual edildi. Bunun üzərinə, (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir".

قال الفاضل الهندي في "كشف اللثام" (ج 1/ص 228 - 229، (ت. ج.)
لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن أبي عمير عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم، قال: لا بأس.
http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/ 02/no0215.html

Əl-Fadil əl-Hindi "Kəşful-lisəm" kitabında (1 cild, səh. 228 - 229, yeni çap ilə) demişdir:
Çünki, (Cəfər) əs-Sadiqə, ibni Əbu Umeyrin mürsəl olaraq, bir nəfərdən, etdiyi rəvayətdə, ayaq üstə, uzanaraq (ayaqları uzadaraq) bövl etmək (sübaşına çıxmaq) barədə sual edildi. Bunun üzərinə, (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir".

قال محمد سعيد الحكيم في " مصباح المنهاج" (ج 2/ص 151):
لصحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال: لا بأس به ".
http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/ 05/no0533.html

Muhəmməd Səid əl-Həkim "Misbəhul-minhəc" kitabında (2 cild, səh. 151) demişdir ki:
İbni Əbu Umeyr, səhih olaraq, bir nəfərdən, (o da) Əbu Abdulladan (Cəfər əs-Sadiqdən) (Ona salam olsun) rəvayət etmişdir ki: "Ona, ayaq üstə, uzanaraq (yəni, ayaqları uzadaraq), subaşına çıxan, kəs barədə, soruşdum. (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir".

قال زرارة" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس" وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/ 461 و3/ 112 نقلها عن صحيحة زرارة).
Zurara demişdir ki: Əbu Abdullaya (Cəfər əs-Sadiqə) (Ona salam olsun) dedim ki: "Əgər, mənim baş örtüyüm, sidiyə batarsa və götürüb onu başıma qoyaramsa, sonra da, namazı qılaram? Bunun üzərinə, (Cəfər əs-Sadiq) Dedi ki: "Bunu etmək, pis deyildir". Əl-Xoyi, bu rəvayətin, Zuraranın güvənilən və səhih rəvayətlərindən, olduğuna etibar etmişdir. (Əl-Xoyi "Kitabut-təharə" (2 cild, səh. 461 və 3 cild, səh. 113, bunu, Zuraranın səhihlərindən nəql etmişdir).
"وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة: ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم «ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة" (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ - ص 440).
"Əgər, sizin nəzdinizdə, imamların, sidiyi və ğaiti (böyük pisliyi), mundar və nəcis deyilsə, onda, onların pislikləri və yelləri (qazları) misk iyi kimidir. Bu səbəbdən, sizin üzərinizə, bunu etmək, pis gəlməz. Belə ki, əgər, ayaq üstə, bövl edərsə (subaşına çıxarsa), onda, ondan, təmiz bövl (sidik) çıxar. Çünki, o (yəni, peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) , imamların atasıdır. Məgər, onun, bövlünün, təmiz olması, daha üstün olan bir babdan (yoldan) olması deyilmi? Məgər, sizin alimlər demirlərmi ki: "İmamların, bövlündə (sidiyində) və ğaitində (böyük pisliyində), bir xəbislik, bir mundarlıq və bir pislik yoxdur. Əksinə, onlar, xoşagələn misk (iyi) kimidir. Əksinə, kim, onların sidiyini içərsə, ğaitini (böyük pisliyini) yeyərsə və qanlarını içərsə, Allah onu, cəhənnəmə (girməsini) haram etmişdir və cənnətə girməsi, vacib olar". (Ayətulla əl-Axund Molla Zeynul-abidin əl-Gülbaykani "Ənvərul-vilayə" kitabı, səh. 440, hicri 1409-cu il çapı).
من فتاوى السيستاني:
السؤال رقم 26: هل يجوز التبول واقفاً في حال ضمان عدم وصول النجاسة الى الجسم او الملابس؟
الفتوى: يجوز.

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Bo ... 5093933&1&30&1

Şİələrin mərciisi Əli əs-Sistaninin fətvalarından:
26 saylı sual: "Bədənə və libasa sidiyin sıçramamasından əminlik halında, ayaq üstə subaşına çıxmaq caizdirmi?
Fətva (Cavab): Caizdir (icazəlidir).

السؤال رقم 61: هل يجوز التبول من وقوف، علما أن ذلك يتم بستر العورة، كما انه يتبع بالغسل المتعارف؟
الفتوى: يجوز

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Bo ... 093933&61&90&3

61 saylı sual: "Bilərək ki, (ayaq üstə, subaşına çıxmaq), övrət yerini örtməyi tamamlayır, necə ki, o, bilinən qüsldə, tabe olduğu kimi, ayaq üstə, subaşına çıxmaq caizdirmi?
Fətva (Cavab): Caizdir (icazəlidir).

السؤال: ما حكم التبول قائما مع العلم انه ورد عن الامام جعفر الصادق ع انه سئل عن البول قائما فقال لا بأس به ودمت بحفظ الله

جواب السيد علي السيستاني: يجوز على كراهة.

Sual: "İmam Cəfər əs-Sadiqdən (ə) varid olan, ayaq üstə, subaşına çıxmaq barədə, sual edildiyi zaman, "Bunu etmək, pis deyildir" deməsini bilərək, ayaq üstə, subaşına çıxmağın hökmü nədir?
Cavab: "Bəyənilməz olması üzərinə, caizdir (icazəlidir).
Bax belə. Öz dinlərindən və kitablarından xəbərləri belə yoxdur, amma, hansı məsələləri, əhli sünnə vəl-cəmaəyə, eyb və tənə edirlər? Subhan Allah!

Yaşar Suleymanlı
Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 708 | Yüklədi: selefimedia