Baş səhifə » 2014 » İyun » 25 » Şeyx Useyminlə aldadanlar...
09:56
Şeyx Useyminlə aldadanlar...

Şeyx Useyminlə aldadanlar.


----------
Günümüzün xariciləri Şeyx Useyminin (rahimahullah) belə bir rolikini paylaşırlar, hansındanki guya belə məna çıxır ki,  kim ki namaz qılmır və ya küfür əməllərdən hansınısa edirsə o zaman müəyyən olaraq həmən şəxsi dərhal təkfir etmək olar.Şeyxin həmən rolikdəki sözləri bunlardır:
--------
Şeyx Useymin dedi:

"Həmçini  əgər bir kafir görəriksə onunla kafir kimi müamilə edərik.(Bunda) Şübhəyə düşmüş və:"Əgər sən kimisə namaz qılmayan görürsənsə o zaman onu müəyyən təkfir etmirik"  deyən elm tələbələri kimi.Necə yəni  onu müəyyən təkfir etmirik? (Və ya deyirlər ki):"Əgər sən hansısa bütə səcdə edəni görsən onu təkfir etmə.Bəlkə onun qəlbində möhkəm bir iman var" Bu böyük xətadır.Biz zahirə hökm veririk.Əgər namaz qılmayan bir insan görürüksə o zaman cəsarətlə "O kafirdir" deyirik.Əgər bütə səcdə edəni görürüksə müəyyən olaraq " O kafirdir" deyirik.Ona İslama çağırırıq.Əgər bunu etmirsə edam edirik"


Zahirən  Şeyxin bu sözləri sanki aşağıdakı bu sözlərinə:
--------
"Sual:Muayyən müsəlmana kafir demək olarmı?
Şeyx Useymin:"Bundan (yəni küfür və şirkdən) hər hansı birini edəni müşrik , kafir və lənətlənmiş adlandırmaq caiz deyildir.Çünki bu məsələlərdə hökmün şərtləri  və qadağaları (maneələri) vardir.Biz Sələmçiliklə məşğul olan kimsəyə demirik ki həmən kəs lənətlənib.Ola bilər ki elə bir maneə var ki lənətin ona enməsinə mane olur.Məsələn cahillik, şübhə və s.Şirklə bağlıda belədir.Biz şirk edən müəyyən insanı müşrik adlandırmırıq.Ola bilər ki ona yanında yaşayan alimlərin səhlənkarlğı ucbatından hüccət çatmayıb...Ölülərdən nəsə istəmək şirkdir.Lakin bu əməli edən muayyən bir insanı huccət çatıb-çatmadığını bilmədən müşrik adlandırmaq caiz deyildir."
Mənbə: Kitab əl-Qövl əl-Mufid şərh Kitab əl-Tövhid 29-30

--------
 tam ziddir.Və bu onu bildirirki bu sözlərdən biri möhkəm digəri isə mutaşabihdir.Və o zaman (qayda budur ki) aydın olmayanı aydın olana qaytarmaq lazımdır.Aydın olan budur ki, haqqı olmadan təkfir etmək olmaz.Səhih Muslimdə bunun (müsəlmanı təkfirin) təhlükəsinə aid hədis var.Bu o deməkdir ki Şeyxin bu (sonuncu) sözləri aydın olduğu üçün əsas olaraq götürülür.Yəni şərtlər tamamlanmadan, maneələr aradan qalxmadan şəxsləri təkfir etmək olmaz...
...O zaman Şeyxin xaricilərin rolikindəki sözlərini götürüb aydın olana endiririk.Hansındaki açıq məna budur ki:" Həmçini əgər bir kafiri görəriksə onunla kafir kimi müamilə edərik.Və demirik ki ona muayyən olaraq kafir hökmü vermirik."
Burada söhbət KAFİRlərdən gedir.Çünki dövrümüzdə elə kəslər zuhur edib ki XRİSTİAN və digərlərini təkfir etməyirlər ki, onlara cahillik üzürdürür,  guya iman onların qəlbindədir və s.Bu xətadır və (xristianlardan və s. olan) belələri muayyən təkfir edilir.Çünki Şeyx dedi:" Biz  zahirə hökm veririk " Və əgər kimisə boyununda xaçla gəzən görürüksə deyirik ki o xristiandır.Çünki zahiri budur.Hələ bütlərə və digər ilahlara ibadət edənləri misal çəkmirik.Onların əsli küfürdür (kafirlikdir)
Amma əgər biz küfür və şirk edən müsəlmanı görürüksə bizim üçün aydın (açıq) olan nədir?Aydın olan onun İslamıdır çünki o əsl olaraq müsəlmandır və bu aydın olanın pozulması üçün onu özü kimi aydın bir əməl olmalıdır ki təkfir edilə bilsin.Və necəki Şeyx bu məsələnin hökmü barədə dediyi kimi  bu məsələdə "hökmün şərtləri və qadağaları (maneələri) var.Yəni müsəlmanın təkfiri üçün  onun küfrüdə  aydın (açıq) olmalıdır.
-----
Şərh elm tələbələrindən birinindir.

Həqiqi İslam və eləcədə təkfir məslələrinin həqiqəti haqqında bu linkdə axtariş verərək faydalana bilərsiniz.


http://ixlasla.com/


______
Распространяют хариджиты ролик со словами шейха Усаймина, из которого они делают вывод, что личностный такфир каждый может выносить каждому, кто не совершает намаз и т.д. Вот слова шейха из ролика:

Шейх Усаймин сказал: "Также как, если мы увидим неверующего, то поистине мы строим с ним взаимоотношения, как с неверующим. И не говорим мы о том, что не выносим ему такфир по личности. Подобно некоторым студентам сейчас, которые усомнились (в этом) и говорят: "Если ты увидишь того, кто не совершает молитву, то не выноси ему такфир по личности". Как это мы не выносим ему такфир по личности?! (Или) "Если ты увидишь того, кто делает земной поклон идолу, то не выноси ему такфир по личности, т.к возможно в его сердце покоится твердая вера!". Это великая ошибка (заблуждение)! Мы судим по внешности (по явным делам). Если видим человека, которые не совершает молитву, то смело говорим: "Это кафир!". И если увидим того, кто делает земной поклон идолу, говорим: "Это кафир!", определяя его по личности, и обязываем его положениями Ислама, а если он не сделает этого, то казним его".

Внешне как-будто эти слова и эти слова ....
--------
Можно ли назвать конкретного мусульманина кафиром ?

Шейх Ибн „Усаймин сказал: Не дозволено называть многобожником, неверным или проклятым того, кто со-вершил что-либо из этого (т.е. многобожие или неверие), ибо постановление (хукм) в этих вопросах имеет свои условия (шурут) и запреты (мауани‟). И мы не говорим о том, кто занимается ростовщичеством (ар-риба), что он проклят, так как возможно есть что-то такое, что препятствует проклятию пасть на него, как, например, невежество или сомнение и т.п. Так же обстоит и с многобожием. Мы не называем многобожником конкретного человека, который совершает многобожие (ширк), так как может быть, до него не дошел довод из-за халатности тех уче-ных, которые живут рядом с ним.* …Испрашивать что-либо у покойных является многобожием, однако не дозволено называть конкретное лицо, совершающее подобное действие, многобожником до тех пор, пока нам не станет известно, что до него дошел довод.

Источник. “аль-Къаулюль-муфид шарх Китаби-ттаухид” 29-30

--------
.....явно противоречат друг другу, а это значит одни из них ясные (мухкам), а другие неясные (муташабих) и неясное нужно возвращать к ясному.

Таким образом, основа у нас в том, что такфир без права на это выносить нельзя и имеется хадис из Сахих Муслима на опасность ложного такфира. Значит, эти слова шейха берутся за основу и являются ясными, т.к такфир личностный без выполнения условия для этого выносить нельзя.

Если кому-то это неясно, то задумайтесь, если взять за основу, что каждый может выносить каждому такфир и исключением являются только какие-то личности, для которых нужно искать выполнение условий такфир и т.д., то разве это правдиво? Нет доказательств на такую основу.

Берем теперь слова шейха из видеоролика хариджитов и возвращаем их к его ясным словам, а именно, суть в самых первых словах: "Также как, если мы увидим неверующего, то поистине мы строим с ним взаимоотношения, как с неверующим. И не говорим мы о том, что не выносим ему такфир по личности".

Речь идет именно о неверующем, ведь появились в наше время такие, которые христианам и прочим такфир не выносят, мол они якобы оправдываются по незнанию, мол якобы вдруг у них вера в сердце и т.д. И это заблуждение, таким личностный такфир выносится, потому что, как сказал шейх "Мы судим по внешности (по явным делам)". И, например, если видим человека с крестиком на шее, то говорим - он христианин, т.е судим по явным делам, не говоря уже о поклонении идолам и прочему, т.к нам становится известной его основа - неверие.

Но если мы видим мусульманина, которые совершает куфр и ширк, то что у нас будет явным? А явным будет ислам этого человека, потому ведь он в основе мусульманин, и чтобы нарушить эту явную основу нужно столь же явное дело, чтобы вынести такфир. А это, как говорил шейх тут ибо постановление (хукм) в этих вопросах имеет свои условия (шурут) и запреты (мауани‟)", т.е все это должно быть соблюдено, чтобы вынести такфир, чтобы неверие

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 919 | Yüklədi: selefimedia