Baş səhifə » 2013 » Oktyabr » 30 » Süleyman ər-Ruheyli:"Əhli Sünnə əqidəsinə görə hətta müsəlman olmayan hakimə itaət vacibdir , o zamana qədər ki..."
12:56
Süleyman ər-Ruheyli:"Əhli Sünnə əqidəsinə görə hətta müsəlman olmayan hakimə itaət vacibdir , o zamana qədər ki..."
Şeyx Süleyman ər-Ruheyli:

"Əhli Sünnə əqidəsinə görə hətta müsəlman olmayan hakimə itaət vacibdir , o zamana qədər ki..."


Bu yaxınlarda "Sunnapress.com" portalı  tərəfindən Şeyx Suleyman ər-Ruheyliyə bəziləri tərəfindən  hakimləri təkfir etmədə ortaya atılan  yeni qaydalar haqqında sual verilmişdir.Şərhimizn  altında bu sual-cavabın mətnini və rus subtitrli videosunu sizə təqdim edirik.Təqdim etməmişdən qabaq qısa olaraq aktual bir məsələyə şərhimizidə sizinlə paylaşırıq.Əslində ümmətin problemlərini özündə əks etdirən və eyni zamanda bu məsələlər haqqında danışma hüququ alimlər və onların bu elmi öyrətdikləri tələbələrinin haqqıddır.Və etirafda edirk ki Şeyxin və ya hər hansı bir elm əhlinin sözlərinə izahat, açqlama vermək tərəfimizdən həddi aşmaq deməkdir.Sadəcə sayt tərəfindən  hər bu yöndə materiallar paylaşılan zaman adətən ittihamlara məruz qalırıq, qınaırıq, hətta bəzi cahillər tərəfindən təkfir edilir, münafiqlikdə belə  ittiham edilirik.Əslində isə problem bizcə naqıs anlayışda və bu məsələləri dinlərinin və dəvətlərinin əsası edənlərin cahilliklərindədir.Allahdan onları islah etməsini istəyirik. Bu əməlimizdə edilən xəta və günaha görə Uca Rəbbimizdən bağışlanma diləyirik.Qullarının ixtilafa düşdükləri məsələlərdə Qiyamət günü hökm verəcək olanda Odur....
----
Şeyx verilən  suala ətraflı cavab verir.Və sözlərini sonunda Əhli Sünnə əqidəsində müsəlman olmayan (kafir) hakimlərə münasibətin  şərtlərini açıqlayır.Günümzdə aktual olduğu üçün bizdə bu sual cavabın son qismini ruscadan tərcümə edərək sizinlə paylaşmağı qərara aldıq.Suala cavabın ilk hissəsində Şeyx müsəlman hakimə itaətin şərtlərini dəlilləri ilə ətraflı şəkildə açıqlayır.Bizim tərcümə etdiyimiz isə cavabın ikinci hissəsidir.Çünki ümüd edirik ki, 
bir çoxları Şeyx tərəfindən birinci hissədə toxunulan məsələlər: Əhli Sünnənin zalım,  fasiq əməllər sahibi olan amma bununla belə müsəlman , İslam dairəsində qalan  hakimlərə qarşı münasbəti haqqında ümumən , azda olsa biliyə malikdir.Amma Əhli Sünnənin yaşadıqları ölkə(lər)də hakimiyyətdə olan qeyri müsəlman (kafir ) hakimə qarşı münasibəti haqqında məlumati olanlar demək olar ki azdır.Şeyx cavabının sonunda  bu məsələyədə münasibət bildirir.Şeyxin toxunduğu ümumi və qısa amma gərəkli və aktual bəyanı bu yöndə bir çox faydalara malikdir. Ümid edirik ki ərəb dilini bilən elm tələbələrindən kimsə ( ərəb dili ilə müqayisədə) ruscadan tərcüməmizdə xətalar varsa onu göstərəcək və ya yaxın zamanda bu sual-cavabın tamamını dilimizə tərcümə edərək müsəlmanları faydalandıracaq. Çünki gördüyümüz kimi bir çox qardaşlar çəkindirlidiklər halda nədənsə bu məsələrə baş vuraraq  böyük xətalara düşüblər.Və xətalarında israrlı olmaqla bərabər onların fikirlərdə olmayan, onlara dəstək verməyən alim və elm tələbələrini ittihamdan belə çəkinmirlər. Bu qardaşlardan bir dəstəsi elmsizdir, məsələlərə elmsiz giriblər,    Buna görədə baxırsan ki  nəfslərini şəriət dəlillərindən üstün tutur və bu nəfsi istəklərində onlara müqabil olanlardan   başqa heç kəsdən söz və dəlil qəbul etmirlər.Hətta aşırı gedənləri onlara bu məsəldə zidd olanlara qarşı zalim , fasiq (və ya kafir və s.) hakimlərə yaltaqlıq və onlara dəstək verdikləri ittihamını irəli sürürlər.Ən acınacaqlısı onların itihamının alim və onların dəvətçi tələbələrindən yan ötməməsidir...Bunlardan olan digər dəstə isə , hansılar ki həmin batil yorumları və təvilləri üzrə elm tələb ediblər , onlara yönələnlərə haqqın bir hissəsini  göstərib digərlərini gizlətməklə məşğul və məhşurdular.Bütün şəri məsələlərdə haqq axtarışına çıxan birisinə isə nəsihətimiz odur ki, elm tələbini, dəvətini  və əməllərini nəfsinin, həva və həvəsinin və insanların razılığı yönünə yox , Allahın razılğına və  məsələləri əhlinə və əsasəndə bu məsələlərdə elmi təsdiqlənmiş və Quran, Sünnə və sələfin mənhəcində sabit və məhşur olanlara yönəltsinlər. Məsələlər geniş prizmadan baxsınlar.Uzaq görən olsunlar.İlk öncə məsləhət və məfsədti düşünsünlər.Ola bilməz ki alimlər(imiz) və ya Əhli Sünnə hansısa dövrdə batil üzrə birləşsin.Batilə sussunlar.Heç vaxt olmayıb. indidə yoxdur, Qiyamətə qədərdə olmayacaq....Dövrmüzdə batilin geniş vüsət alması, hay küyü ilə haqqın səsini batırma(ğa çalışma)sı ayın Günəşin qarşısın alması kimidir.Amma bunun (yəni ayın günəşin qarşısına keçməsinin) müddəti nə qədərdirsə onunda (fitnənində) ömürü o qədərdir...Müxaliflərin Əhli Sünnəni ittiham etdiyi bütün məsələlərdə belədir...Bunu anlamayanlar isə anlayışlarında naqislik axtarsınlar.Və Qiyamət günü Allahın qarşısına nə ilə çıxacaqlarına baxsınıar...Doğrusunu Allah bilir.

-----------------
Son olaraq onu bildirək ki Şeyx Suleyman ər-Ruheyli hafizahullah müasir dövrümüzün məhşur Əhli Sünnə şeyxi və fəqihlərindən birisidir.Hal hazırda Mədinə İslam Unversitetinin hüquq fakultəsində dərslər verir və eləcədə Unveristetin Müəllimlər Şurasının üzvüdür.Şeyx Süleyman ər-Ruheyli bu elmini gəncliyində Səudiyyənin keçmiş müftisi ƏbdulƏziz ibn Bəzdən, Şeyx İbn Useymindən və imam Nasuriddin əl-Əlbənidən (Allah hər üçünü və bütün Əhli Sünnə alimlərini Firdovs Cənnəti ilə mükafatlandırsın) tələb etmişdir.Allah onu və bütün Əhli Sünnə alimlərini qorsun.Amin.

---------
Şeyx Süleyman ər Ruheyli :

"...Mən sizə daha çoxunu deyim qardaşlar.Əhli Sünnə əqidəsinə hətta müsəlman olmayan (kafir) hakimə,  qərar verdiyi o məsələlərdəki ümumən insanlar üçün xeyir var,   itaət etmək vacibdir.Və bu o zamana qədərdir ki müsəlmanların həmin hakimi dəyişmək qüdrəti olsun.Əgər müsəlmanlarda həmən müsəlman olmayana (kafir) hakimi dəyişmək  qüdrəti yoxdursa və ya əgər bu hakimi dəyişməklə müsəlmanların vəziyyəti dahada pisləşəcəksə ümumi məsləhəti nəzərə alaraq bu müsəlman olmayan hakimə qarşı çıxmaq qadağandır.Və ümumən müsəlmanlara xeyir gətirən hər bir məsələdə ona itaət vacibdir.Bu o zamana qədər davam edərki ta ki Uca Allahın qədəri ilə bu hakim  güc və ya hər hansı bir vasitəsi ilə dəyişsin.
 
  Bütün bu (və bundan əlavə) dediklərimiz Əhli Sünnənin dəlillərə əsaslanmış əqidəsidir.Və Allaha and içirəm ki, Əhli Sünnə yolundan başqa heç bir yolda insanlar , hakimiyyətlər və dövlətlər üçün xeyir və fayda yoxdur.

  Müsəlman ölkələrində baş verən hadisələr bizi bir daha bunda əmin edir.

  Kimki qərəzsiz və adilcəsinə bu hadisələrə baxır anlayır ki, xalqlar və ölkələr üçün s və fayda Quran və Sünnədə olan dəlillərə ittibadadır Hansılar kı, hakimlərdə olan adilsizliyə qarşı səbr etmək, onlara şəriətə uyğun  nəsihət etmək və Uca Allaha usyan olmayana şeylərdə itaət etməkdir.

  Və heç kəs fikirləşməsin ki, biz bunu deyəndə kiməsə yaltaqlanırıq.Allaha and olsun ki, Əhli Sünnə alimləri hər zaman və bütün dövrlərdə insanlar və hakimlərdən mal-mülk tələb etməkdən uzaq durublar Onlar ancaq Allahın razılğını istəyiblər.Daima narahat olublar ki Allahın razılığını necə qazansınlar.Və buna görədə onlar daima Quran və Sünnədən olan dəlillərə baxıblar.Onlar insanların razılğın qazanmağı qarşılarına məqsəd qoymayıblar.Bəli onlar insanların razı qalmasını sevirlər amma bunu hakimlərə qarşı müxaliflik və ya minbərlərdən hakimlərin xətalarını yaymaqla və bununlada öz cəsurluqlarını nümayiş etdirməklə etmirlər.Əksinə onlara daima Quran və Sünnənin əmr etdiklərinə yönəlirlər.Onlar hakimlərin əlində olan var-dövlətə can atmırlar.Və həmçini şəriət dəlillərini rədd edərək insanları razı salmağa can atmazlar.
Bununn əksini isə həvasına tabe olanlarda görərsiniz.Belə bir insan bütün imkan və vasitələrdən istifadə edərək xalqın və hakimin əlindəkilər vasitəsi (səbəbi) ilə varlanarlar.Amma insanlar arasında çıxanda şəriətin əsalarına zidd olaraq hakimləri tənqid edib öz cürət və qorxmazlıqlarını nümayiş etdirərlər.
  Bizim üçün vacib olan Allahın razılığı üçün Əhli Sünnənin (hakimlərə münasibətdə) bu prinsiplərini qəbul edib onda möhkəm olmaqdır.Bu prinsiplər dinimizin bir hissəsidir və ona görədə biz bu prinsipləri tapdalayıb insanların razılığını qazanmaqda uzağıq.Biz bilirik ki bu prinsiplər şəriət dəlillərinə əsaslanıb.Bu prinsiplərə yapışaraq müsəlmanlar həqiqi rifah və vəziyyətin real olaraq düzəlməsinə nail ola bilərlər.Bununla yanaşı daima  müsəlman hakimə  səmimi və şəri nəsihətə yönəlməliyik.
Doğrusunu Allah bilir.


___________


 


Редакции сайта "SunnaPress.com" удалось задать вопрос известному шейху, профессору Исламского Университета г. Медины (Саудовская Аравия) Сулейману ар-Рухейли (да хранит его Аллах) во время его официальных научных семинаров в ОАЭ (г. Шарджа), которые он проводил перед большим количеством исламских студентов. Данные уроки шейха официально записывались и уже распространились в интернет-пространстве организаторами семинаров. Шейх был спрошен о некоторых сомнениях, которые были распространены среди мусульманской молодежи СНГ. В частности о нововведенном правиле, которое гласит: не является ваджиб (обязательным) подчинение конкретному правителю-мусульманину в том, что не запретил Аллах, если этот правитель не правит по шариату до тех пор, пока известный исламский ученый не выдаст индивидкальную фетву об обязательности подчинения такому правителю.

Также шейх был спрошен и о другом сомнении, «подкрепляющем» данное новшество, а именно, что призыв к подчинению правителю-мусульманину, не судящему по шариату, является будто бы, из раздела «наваазиль» (ранее не известная проблема, для решения которой следует обращаться к ученым).

В данном ролике шейх Сулейман ар-Рухайли дает исчерпывающий и достаточно жесткий ответ на явную недопустимость изобретения подобных правил в Исламе, которые вводят людей в сомнение и заблуждение.
Также критично шейх опровергает и вышеупомянутое сомнение о "наваазиль". Сулейман ар-Рухайли отметил, что считать подчинение правителю-мусульманину «наваазилем» под разными предлогами - это лишь попытки людей исказить исламский принцип подчинения правителю-мусульманину, прибегая к такому роду хитростям и отговоркам.

П.С. Напомним, что профессор Сулейман ар-Рухейли (да хранит его Аллах) является одним из уважаемых суннитских шейхов и правоведов (факихов) современности. На данный момент он является преподавателем на факультете исламской юриспруденции Исламского Университета г. Медины (Саудовская Аравия), а также членом Преподавательского Совета данного университета. Шейх Сулейман с молодости перенимал знания у таких именитых ученых-богословов современной эпохи, как экс-муфтий Саудовской Аравии Абдуль-Азиз ибн Бааз, шейх Ибн Усаймин и имам Альбани (да смилуется над ними всеми Аллах).

 

Вопрос:
Да благословит вас Аллах. Некоторые братья, которые утверждают что они обладают (шариатскими) знаниями, установили следующее правило:
Нельзя выносить такфир (обвинять в неверии) мусульманским правителям, которые управляют государством в соответствии с придуманными законами (т. е. не по шариату). Однако, в то же время, подчинение таким правителям в дозволенных делах не является обязательным, до тех пор пока один из больших ученых не даст отдельную фетву о подчинении такому правителю мусульманину.
Каково ваше мнение относительно этого правила?
Эти люди заявляют, что подчинение такому правителю является "Навазиль" (ранее не известная проблема, для решения которой следует обращаться к ученым).

 

Ответ:
Хвала Аллаху. Правило, о котором спрашивалось в вопросе, является ересью (нововведением). Такое убеждение противоречит Корану и Сунне. Подобными заявлениями, эти люди прибегают к хитростям и пытаются растолковать доводы из Корана и Сунны по своему.

Подчинение правителю мусульманину в дозволенных делах является обязательным (ваджибом), даже если правитель является грешником (фасик). Если человек становится правителем, будучи мусульманином, то обязательным является проявление любви к нему, как к правителю мусульман, также как, обязательным является подчинение ему во всем том, в чем нет ослушания Всевышнему Аллаху.
По этому поводу Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "Настанет такое время, когда вами будут править правители, которые не будут следовать верному руководству и не будут придерживаться моего пути".
Чьи это слова? Пророка (мир ему и благословение Аллаха)!
Он говорит: "Настанет такое время, когда вами будут править правители, которые не будут следовать верному руководству и не будут придерживаться моего пути. Среди них будут люди, сердца которых будут подобны сердцам дьяволов в теле человека".
СубханАллах! Описание правителей, о которых идет речь в хадисе следующее: они не следуют руководству Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и не придерживаются его пути. Приближенные люди и свита этих правителей - это люди, сердца которых подобны сердцам дьяволов в теле человека. Посмотрите как ужасно описание этих людей!
Тогда у Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: "Что ты приказываешь мне делать если я застану этих людей?"
На это Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: "Слушайся и подчиняйся правителю, даже если тебя будут бить по спине и отнимать твое имущество". Этот хадис имеется в сборнике "Сахих Муслим". Нет сомнения в его достоверности как и нет сомнения в том, что существует солнце! Этот хадис называет недостоверным только тот человек, глаза которого были ослеплены его страстью! Данный хадис имеет множество цепочек передатчиков и упоминается также в других сборниках хадисов.

Таким образом, несмотря на столь ужасное описание этих правителей, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Слушайся и подчиняйся правителю" даже если ты будешь убежден (что правитель поступает несправедливо). И поэтому он сказал: "Даже если тебя будут бить по спине", т.е. нет сомнения в том, что правитель поступает несправедливо в отношении тебя, так как ты ощущаешь удар на своей собственной спине. Однако при всем этом он говорит: "Даже если тебя будут бить по спине и у тебя будут отнимать твое имущество, слушайся и подчиняйся правителю".

Подобное утверждение (о котором шла речь в вопросе), означает что власть принадлежит ученому, а не правителю, а это противоречит доводам из Корана и Сунны. В связи с этим, братья, нам нужно всячески остерегаться тех, кто прибегает к хитростям и пытается растолковать доводы из Корана и Сунны по своему, тем самым придумывая новые правила и проблемы. Они пытаются показать всем, что эти проблемы являются "Навазиль". В действительности же, этот их подход противоречит доводам из Корана и Сунны.

Таким образом, является обязательным подчинение правителю мусульманину во всех его приказах, если только он не приказывает к греху. Если правитель мусульманин приказывает к негреховному, то обязательно подчиняться ему в этом. Если же он приказывает к греховному, то нельзя подчиняться ему в этом грехе, продолжая при этом подчиняться ему во всем негреховном.

Однако, как определяется греховность того или иного деяния и, как следствие, отсутствие подчинения правителю в этом? В соответствии с шариатом, считается, что правитель повелевает совершить греховное только в том случае, если он приказывает нам оставить обязательное по шариату деяние, либо совершить запретное деяние. Поэтому, если правитель мусульманин приказывает совершить запретное деяние, то нельзя подчиняться ему в этом. И если правитель мусульманин приказывает оставить обязательное деяние, то также нельзя подчиняться ему в этом, продолжая при этом подчиняться ему во всем негреховном.

Я скажу даже больше этого, мои братья. В соответствии с вероубеждением Ахли Сунны, даже если правитель является немусульманином (кафиром), обязательно подчиняться ему в тех его решениях, в которых имеется общая польза для людей. И это до тех пор, пока у мусульман не появится возможность сменить этого правителя. Если же у мусульман нет возможности сменить правителя немусульманина (кафира), или в случае смены этого правителя, положение мусульман станет еще хуже, то учитывая общую пользу, запрещено выходить против этого правителя немусульманина, и обязательно подчиняться ему во всем том, что носит общую пользу для людей. И так должно продолжаться до тех пор, пока Аллах не предопределит смену этого правителя либо по причине силы, которую будут иметь мусульмане, либо же каким-то другим способом.

То, о чем мы упомянули относится к основам вероубеждения Ахли Сунны, на что указывают доводы. И нет добра и блага ни в одном пути, кроме как в пути Ахли Сунны. Клянусь Аллахом, нет ни в чем добра и блага для людей, правителей и государств, кроме как в том, на что указывает Сунна.

Те события, которые сегодня происходят в мусульманских странах дают нам в очередной раз убедиться в этом.
Тот, кто беспристрастно и справедливо посмотрит на эти события, осознает, что благо и польза для народа и государства заключается в следовании доводам из Корана и Сунны, которые велят нам проявлять терпение в отношении несправедливости (если она имеется) правителей, делать им наставления, соответствующие шариату, и подчиняться им во всем том, в чем нет ослушания Всевышнему Аллаху.

И пусть никто не подумает, что говоря это мы льстим кому либо. Клянусь Аллахом братья, известно, что ученые Ахли Сунны всегда и во все времена сторонились просить имущество у людей и правителей. Они стремятся только к довольству Аллаха, беспокоятся только о том, как добиться довольства Аллаха, и поэтому они всегда смотрят на доводы из Корана и Сунны. Они не стремятся к довольству людей. Да, они любят довольство людей, но они не добиваются этого путем становления в оппозицию к правителям, или распространения ошибок правителей с минбаров, тем самым показывая свою смелость. Напротив, они всегда следуют тому, на что указывает Коран и Сунна. Они не стремятся к богатству, которое находится в руках правителей. Так же как, они не стремятся к довольству людей, пренебрегая шариатскими доводами.

Совсем иначе поступает последовавший своим страстям. Такой человек может обогащаться за счет имущества правителя и народа, прибегая для этого к различным средствам и методам. Однако перед людьми он будет показывать свою храбрость и бесстрашие, критикуя правителя, и тем самым нарушая основы шариата.f

Обязательным для нас является признать и утвердиться на этих принципах Ахли Сунны (в отношении правителей) для того, чтобы добиться довольства Аллаха. Данные принципы являются частью нашей религии, и поэтому мы не стремимся добиться довольства людей, пренебрегая этими принципами. Мы знаем, что на эти принципы указывают шариатские доводы. Придерживаясь этих принципов мусульмане смогут добиться подлинного благосостояния и реального исправления своего положения. При этом, следует всегда прибегать к искреннему и шариатскому наставлению правителю мусульманину, как мы уже об этом говорили.
Аллах же знает лучше.

Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1020 | Yüklədi: selefimedia