Baş səhifə » 2014 » İyul » 27 » Cinlərində ən pisləri RAFİZİlər imiş...
08:24
Cinlərində ən pisləri RAFİZİlər imiş...

Cinlərində ən pisləri RAFİZİlər imiş...

İbn Kəsir (rahimahullah) :

" Əhməd bin Süleyman ən-Nəcəd "Əmali" adlı əsərində deyir ki, o Əməşin belə dediyini eşidib:

" Bir cin bizə gəlib gedərdi və mən ondan soruşdum: "Sizlərə ən sevimli olan yemək nədir?" O : "Düyüdür" cavabını verdi.
Ona düyü gətrdim. Mən düyü loxmalarının havaya qalxdığını görsəmdə cinlərdən kimsəni sezə bilmirdim.
Mən ondan soruşdum: " Bizdə mövcud olan firqə sahiblərindən sizdədə varmı ?" .
Cin: "
Bəli" cavabını verdi. Mən bu dəfə ondan soruşdum: "Bəs sizdəki RAFİZİlərin durumu necədir?"
O isə : "
İçimizdəkilərin ən pislərdir. " deyə cavab verdi. "
--------------

 " Mən (İbn Kəsir) bu əsərin isnadını Şeyxim Hafiz Əbul-Həccac əl-Mizziyə təqdim etdim
 və o Əməşə qədər isnadın səhih olduğunu buyurdu. "

"İbn Kəsir Təfsiri" Cinn,11

------------
Uca Allah buyurur:
"Şübhəsiz ki, aramızda əməlisaleh olanlar da var, olmayanlar da.Biz müxtəlif firqələrə (məzhəblərə) ayrılmışıq."
Qurani Kərim.Cinn surəsi 11-ci ayə.

Bölmə: Maraqlı məqalələr | Baxılıb: 960 | Yüklədi: selefimedia